ŚWIĄTECZNA WYCIECZKA DO GRODNA

2
www.junior.bialystok.pl-świąteczna-wycieczka-do-Grodna
1
www.junior.bialystok.pl-świąteczna-wycieczka-do-Grodna3
www.junior.bialystok.pl-świąteczna-wycieczka-do-Grodna2

Trasa: ŚWIĄTECZNA BEZWIZOWA WYCIECZKA DO GRODNA ( 1 dzień )

Termin: 23.12.2018r

6.30 – wyjazd z Białegostoku , przejazd na przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.

Ok. 10.00 – przyjazd do Grodna, zwiedzanie:

  • Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
  • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz
  • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska
  • cerkiew kołożska z XII w.
  • sobór grodzieński
  • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –
    bolszewickiej z 1920r
  • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim
  • zabytkowa synagoga

 

Przejazd do Centrum Rekreacyjnego „PRIWAŁ” położonego 8 km od Grodna na brzegu rzeki Niemen. Spotkanie z białoruskim Dziadkiem Mrozem i Śnieguroczką. Degustacja tradycyjnych potraw białoruskich, zwiedzanie obiektu, udział w konkursach i zabawach, ognisko. Na koniec pobytu rozdanie wszystkim uczestnikom wycieczki prezentów świątecznych.

 

Powrót do Grodna, czas wolny na zakupy.
Ok. 18.00 – wyjazd do Polski
Ok. 21.00 – 21.30 – powrót do Białegostoku

 

 

Świadczenia: przejazd autokarem, opieka pilota ze znajomością jęz. rosyjskiego, usługa polskojęzycznego przewodnika w Grodnie, bilety wstępu do Muzeum E. Orzeszkowej wraz z przewodnikiem muzealnym, organizacja pobytu w Ośrodku PRIWAŁ, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, obiad, ubezpieczenie NNW na sumę 2.000 EURO/os i KL na sumę 10.000 EURO/os.

 

 

Cena: 290,00 PLN/os

 

UWAGA: wszyscy uczestnicy wycieczki powinni posiadać paszporty ważne minimum 3 miesiące od daty wyjazdu.