NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI NA BIAŁORUŚ

WYCIECZKI NA BIAŁORUŚ

Oferty dla grup zorganizowanych

Grodno - Bohatyrewicze ( 1 dzień )
Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek ( 2 dni ) - autokar
Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir (3 dni)

Wycieczka Litwa – Białoruś - Troki – Wilno – Lida - Nowogródek – Grodno ( 4 dni )

Grodno – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir ( 3 dni )
Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Kosów Poleski – Skoki (3 dni)
Grodno – Bohatyrewicze – Lida – Bołcienniki – Bieniakonie – Gojcieniszki – Nowogródek – jezioro Świteź – Zaosie – Tuhanowicze – Mir – Baranowicze – Nieśwież ( 4 dni )
Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Żyrowice - Brześć (4 dni)
Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież – Brześć ( 4 dni )
Mińsk– Orsza - Katyń – Smoleńsk - Nieśwież - Baranowicze - Brześć ( 4 dni )
Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Kosów Poleski – Skoki – Rużany – Wołczyn ( 4 dni )
Orsza – Katyń – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Grodno – Bohatyrewicze ( 4 dni )
Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Mińsk – Słonim – Rużany – Kosów Poleski – Bereza Kartuska – Brześć ( 5 dni )
Grodno – Mińsk – Nowogródek – Jezioro Świteź – Zaosie – Mir – Baranowicze – Nieśwież – Słonim – Rużany ( 5 dni )
Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Mińsk ( 5 dni )