Bezwizowe przepustki na Białoruś

UWAGA:  W związku z epidemią COVID-19 strona białoruska zawiesiła do odwołania funkcjonowanie programu specjalnych przepustek uprawniających do bezwizowego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. W przypadku przywrócenia programu odpowiednia informacja pojawi się na naszej stronie internetowej.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją władz Białorusi wprowadzono możliwość bezwizowego zwiedzenia jej przygranicznych obwodów. Aby bezwizowo wjechać na Białoruś należy posiadać przy sobie paszport, ubezpieczenie KL i NNW oraz specjalny dokument upoważniający do bezwizowego przekroczenia granicy.

Strefa bezwizowa obejmuje następujące rejony Obwodu Grodzieńskiego oraz Obwodu Brzeskiego:

Obwód Grodzieński:

– Rejon Grodzieński wraz z miastem Grodno

– Rejon Bierestowicki

– Rejon Wołkowyski

– Rejon Woronowski

– Rejon Szczuczyński

– Rejon Lidzki

– Rejon Świsłocki

Obwód Brzeski:

– Rejon Brzeski wraz z miastem Brześć

– Rejon Żabinkowski

– Rejon Kamieniecki łącznie z białoruską częścią Puszczy Białowieskiej

– Rejon Prużański

 

WAŻNE: Pobyt bezwizowy w powyższych rejonach dotyczy wyłącznie wyjazdów indywidualnych. W przypadku grup zorganizowanych bezwizowo można przebywać na całych obszarach obwodu grodzieńskiego oraz obwodu brzeskiego.

Mapa obszarów objętych ruchem bezwizowym dla turystów indywidualnych oraz wyjazdów grupowych znajduje się poniżej.

OPIS DO MAPY: Liniami zielonymi i niebieskimi został oznaczony obszar pobytów bezwizowych dla turystów indywidualnych, linią czerwoną został oznaczony obszar pobytów dla grup zorganizowanych.

W myśl nowych przepisów ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:
– drogowe przejścia graniczne  Kuźnica Białostocka – Bruzgi, Bobrowniki – Bierestowica, Połowce – Pieszczatka, Sławatycze-Domaczewo, Terespol – Brześć;

– kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz Terespol – Brześć; – wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim; – piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow;

– port lotniczy w Grodnie;– port lotniczy w Brześciu;   

Ruchem bezwizowym zostały objęte także 2 przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą: Priwałka – Raigardas na trasie Grodno – Druskienniki oraz Bieniakonie – Salcininkai na trasie Lida – Wilno.

Nowe przepisy dotyczą obywateli 77 państw świata. Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego minimum 3 miesiące paszportu, specjalnej przepustki uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej UNIQA TU S.A. ( dawniej AXA ) oraz odpowiedniej ilości środków finansowych wynoszących nie mniej niż równowartość 24,50 rubli na dzień. Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy także, iż pobyty powyżej 10 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym organie spraw wewnętrznych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować w drodze powrotnej nałożeniem przez funkcjonariuszy białoruskiej straży granicznej mandatu karnego.

Nasze Biuro zapewnia kompleksową usługę takich wyjazdów; załatwiamy przepustki oraz obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację wszelkich innych usług turystycznych np. noclegów w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, transportu, posiłków, usług przewodnickich, itp.

Na podstawie obowiązujących przepisów bezwizowo można przebywać na Białorusi do 15 dni. W uzasadnionych przypadkach ( choroba, hospitalizacja, itp. ) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowy organ spraw wewnętrznych. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 15 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem.

Strona białoruska daje sobie prawo do wystawienia specjalnej bezwizowej przepustki w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania zamówienia. Możliwym jest wcześniejsze uzyskanie takiego dokumentu, jednak ze względu na podany okres prosimy o wcześniejsze składanie zamówień.

Do załatwienia bezwizowych przepustek oraz wystawienia polisy ubezpieczeniowej potrzebujemy:

  • – skanu strony ze zdjęciem paszportu
  • – podania terminu wyjazdu
  • – podania adresu zakwaterowania na Białorusi wraz z numerem telefonu do miejsca pobytu
  • – podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

Cennik

Koszt przepustki dla osób przekraczających granicę polsko-białoruską przez piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow:

68,00 PLN/os – do 3 dni pobytu

76,00 PLN/os – 4 – 6 dni pobytu 

80,00 PLN/os – 7 – 9 dni pobytu

85,00 PLN/os – 10 – 12 dni pobytu

90,00 PLN/os – 13 – 15 dni pobytu

Powyższe różnice cenowe wynikają wyłącznie ze zmieniających się kosztów ubezpieczenia. Im dłuższy jest pobyt na Białorusi tym droższa jest polisa ubezpieczeniowa.

UWAGA: Po przekroczeniu granicy, w punkcie informacyjnym Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” należy uiścić obowiązkową opłatę za wjazd na terytorium Parku Narodowego oraz opłacić minimalny pakiet turystyczny obejmujący wstępy do niektórych obiektów turystycznych. Koszt – 35 rubli/os.  Opłata – białoruskimi rublami lub kartą płatniczą/kredytową.

Koszt przepustki dla osób przekraczających granicę polsko-białoruską przez drogowe i kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostockia-Bruzgi, Bobrowniki – Bierestowica, Połowce-Pieszczatka, Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, oraz przez piesze i wodne przejście graniczne Rudawka-Liesnaja na Kanale Augustowskim. 

90,00 PLN/os – do 3 dni pobytu

100,00 PLN/os – 4 – 6 dni pobytu

105,00 PLN/os – 7 – 9 dni pobytu

115,00 PLN/os – 10 – 12 dni pobytu

120,00 PLN/os – 13 – 15 dni pobytu

Powyższe różnice cenowe wynikają wyłącznie ze zmieniających się kosztów ubezpieczenia. Im dłuższy jest pobyt na Białorusi tym droższa jest polisa ubezpieczeniowa.

Zamówienia na przepustki oraz ubezpieczenie prosimy przesyłać na adresy: biuro@junior.bialystok.pl oraz uniqa@junior.bialystok.pl

Czas organizacji dokumentów – ok. 72h od daty otrzymania zamówienia. Prosimy o wcześniejsze składanie zamówień tak aby na czas wyrobić się z ich załatwieniem.

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe można odebrać osobiście w naszym biurze. Osobom spoza Białegostoku przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe wysyłamy drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.

Płatność za usługę – gotówką/kartą w Biurze lub przelewem na rachunek bankowy naszej firmy:

ING BANK ŚLĄSKI O/Białystok

PL 80 1050 1823 1000 0092 0364 7897

Wszelkich dodatkowych informacji na temat ruchu bezwizowego udzielamy pod numerami telefonów 85 741 57 20, 85 744 43 26, 791 792 044.

                                                ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!