Bezwizowe przepustki na Białoruś


WAŻNE – NOWOŚĆ!
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.07.2022r Białoruś czasowo zniosła obowiązek wizowy dla obywateli RP udających się do tego kraju w celach prywatnych i turystycznych. W dalszym ciągu obowiązują wizy dla wyjazdów służbowych, przewozów towarowych i osobowych oraz dla przejazdów tranzytowych. Możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś będzie możliwa do 31.12.2022r.  Przy wyjazdach bezwizowych w ciągu roku można przebywać na Białorusi maksymalnie 90 dni.
Podkreślamy, iż ruch bezwizowy dotyczy WYŁĄCZNIE polsko-białoruskich przejść granicznych. Na dzień dzisiejszy bezwizowo można wjechać na Białoruś tylko przez 2 przejścia graniczne Bobrowniki – Bierestowica oraz Terespol – Brześć.  Powrót z Białorusi  przy wyjazdach bezwizowych musi odbywać się również przez dwa w/w przejścia graniczne.
Osoby planujące wjazd/wyjazd przez któreś z przejść granicznych znajdujących się pomiędzy Białorusią i Litwą oraz pomiędzy Białorusią i Łotwą w dalszym ciągu muszą posiadać bezwizową przepustkę bądź wizę. 
Aby bezwizowo wjechać na Białoruś należy posiadać przy sobie ważny paszport, ubezpieczenie NNW i KL UNIQA TU S.A. oraz w przypadku wyjazdu samochodem ubezpieczenie „Zielona Karta”.
Ubezpieczenie na Białoruś UNIQA TU S.A. można zamówić w naszej firmie. Polisę ubezpieczeniową wysyłamy drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Ruch bezwizowy obejmuje obecnie tylko 2 przejścia graniczne: Bobrowniki – Bierestowica oraz Terespol – Brześć. 
W dalszym ciągu nieczynne są przejście graniczne Kuźnica – Bruzgi, Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim, Białowieża – Piererow w Puszczy Białowieskiej oraz Połowce – Pieszczatka.

Aktualne zasady przekraczania granicy polsko-białoruskiej są opisane na stronie https://strazgraniczna.pl/  

Strefa bezwizowa obejmuje następujące rejony obwodu grodzieńskiego oraz brzeskiego:

Obwód Grodzieński:

– Rejon Grodzieński wraz z miastem Grodno

– Rejon Bierestowicki

– Rejon Wołkowyski

– Rejon Woronowski

– Rejon Szczuczyński

– Rejon Lidzki

– Rejon Świsłocki

Obwód Brzeski:

– Rejon Brzeski wraz z miastem Brześć

– Rejon Żabinkowski

– Rejon Kamieniecki łącznie z białoruską częścią Puszczy Białowieskiej

– Rejon Prużański

 

WAŻNE: Pobyt bezwizowy w powyższych rejonach dotyczy wyłącznie wyjazdów indywidualnych. W przypadku grup zorganizowanych bezwizowo można przebywać na całych obszarach obwodu grodzieńskiego oraz obwodu brzeskiego.

Mapa obszarów objętych ruchem bezwizowym dla turystów indywidualnych oraz wyjazdów grupowych znajduje się poniżej.

OPIS DO MAPY: Liniami zielonymi i niebieskimi został oznaczony obszar pobytów bezwizowych dla turystów indywidualnych, linią czerwoną został oznaczony obszar pobytów bezwizowych dla grup zorganizowanych.

W myśl nowych przepisów ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:
– drogowe przejścia graniczne  Kuźnica Białostocka – Bruzgi ( czasowo nieczynne ), Bobrowniki – Bierestowica, Połowce – Pieszczatka ( czasowo nieczynne ), Sławatycze-Domaczewo ( czasowo nieczynne ), Terespol – Brześć;

– kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi ( czasowo nieczynne ) oraz Terespol – Brześć;
– wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim ( czasowo nieczynne );
– piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow ( czasowo nieczynne );
– port lotniczy w Grodnie;
– port lotniczy w Brześciu;   

Ruchem bezwizowym zostały objęte także 2 przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą: Priwałka – Raigardas na trasie Grodno – Druskienniki oraz Bieniakonie – Salcininkai na trasie Lida – Wilno.

Przepisy dotyczą obywateli 77 państw świata. Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego minimum 3 miesiące paszportu, specjalnej przepustki uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej UNIQA TU S.A.( dawniej AXA ) oraz odpowiedniej ilości środków finansowych wynoszących nie mniej niż równowartość 24,50 rubli na dzień. Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy także, iż pobyty powyżej 10 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym organie spraw wewnętrznych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować w drodze powrotnej nałożeniem mandatu karnego przez funkcjonariuszy białoruskiej straży granicznej.

Nasze Biuro zapewnia kompleksową usługę takich wyjazdów; załatwiamy przepustki oraz obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację wszelkich innych usług turystycznych np. noclegów w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, transportu, posiłków, usług przewodnickich, itp.

Na podstawie uchwalonych przepisów bezwizowo można przebywać na Białorusi do 15 dni. W uzasadnionych przypadkach ( choroba, hospitalizacja, itp. ) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowy organ spraw wewnętrznych. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 15 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem.

Informujemy również, iż przy pobytach dłuższych niż 10 dni wymagana jest obowiązkowa rejestracja. W przypadku noclegów w hotelu rejestracji pobytu dokonuje hotel, przy noclegach na kwaterach prywatnych, u rodziny, itp. rejestracji należy dokonać w miejscowym organie spraw wewnętrznych. Potwierdzeniem rejestracji jest specjalny dokument wydawany przez hotel lub organ spraw wewnętrznych. Należy go okazać  funkcjonariuszowi białoruskiej Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy w drodze powrotnej.

Do załatwienia bezwizowych przepustek oraz wystawienia polisy ubezpieczeniowej potrzebujemy:

  • – skan paszportu ( strona ze zdjęciem )
  • – podania terminu wyjazdu
  • – podania adresu pobytu na Białorusi wraz z numerem telefonu
  • – podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

Cennik

Koszt przepustki wraz z ubezpieczeniem dla osób przekraczających granicę polsko-białoruską przez drogowe przejścia graniczne Bobrowniki – Bierestowica oraz Terespol-Brześć.

100,00 PLN/os – do 3 dni pobytu

110,00 PLN/os – 4 – 9 dni pobytu

115,00 PLN/os – 10 – 12 dni pobytu

120,00 PLN/os – 13 – 15 dni pobytu

Powyższe różnice cenowe wynikają z rosnących kosztów ubezpieczenia. Im dłuższy pobyt na Białorusi tym droższa polisa ubezpieczeniowa.

Zamówienia na przepustki oraz ubezpieczenie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adresy
e-mail: biuro@junior.bialystok.pl lub uniqa@junior.bialystok.pl

Czas organizacji dokumentów – Ok. 24h od daty otrzymania zamówienia. 

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe wysyłamy drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania. Można je również osobiście odebrać w naszych Biurach.

Płatność za usługę – gotówką/kartą w Biurze lub przelewem na rachunek bankowy naszej firmy:

ING BANK ŚLĄSKI O/Białystok

PL 80 1050 1823 1000 0092 0364 7897

Wszelkich informacji w sprawie ruchu bezwizowego udzielamy w siedzibie głównej naszego Biura w Białymstoku przy ul. Stołecznej 25  pod numerami telefonów 85 741 57 20, 85 744 43 26, 791 792 044 oraz w Oddziale naszego Biura znajdującego się przy Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 1 pod numerem telefonu 791 792 095.

                                ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!