Bezwizowe przepustki do Grodna i Brześcia

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2018r decyzją władz Białorusi zmieniono zasady bezwizowych przyjazdów na Białoruś. 

Obszar bezwizowy funkcjonujący pod nazwą Turystyczno-Rekreacyjny Park „Kanał Augustowski”, obejmujący dotychczas tylko miasto Grodno oraz okolice białoruskiej części Kanału Augustowskiego poszerzono o cały rejon grodzieński.
Utworzono także nowy obszar bezwizowy który będzie funkcjonował pod nazwą Turystyczno-Rekreacyjna strefa „Brześć”.  Strefa ta objęła miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żąbinkowski, rejon kamieniecki ( łącznie z białoruską częścią  Puszczy Białowieskiej ), rejon prużański oraz rejon świsłocki.

Ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Białorusią dotyczy następujących przejść granicznych:
– drogowe przejścia graniczne  Kuźnica Białostocka – Bruzgi, Połowce – Pieszczatka, Sławatycze-Domaczewo, Terespol – Brześć;
– kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi oraz Terespol – Brześć;
– wodne, piesze oraz rowerowe przejście graniczne Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim;
– piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow;
– port lotniczy w Grodnie;
– port lotniczy w Brześciu;   
Ruchem bezwizowym objęte jest także przejście graniczne pomiędzy Białorusią a Litwą Priwałka – Raigardas.

Nowe przepisy dotyczą obywateli 77 państw świata. Do bezwizowego przekroczenia granicy konieczne jest posiadanie ważnego paszportu, specjalnej przepustki uprawniającej do przekroczenia granicy, polisy ubezpieczeniowej AXA TUiR S.A. oraz odpowiedniej ilości środków finansowych wynoszących nie mniej niż równowartość 24,50 rubli na dzień. Osobom planującym podróż na Białoruś samochodami osobowymi przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia „Zielona Karta”. Informujemy ponadto, iż na granicy wypełnia się specjalną „kartę imigracyjną” którą zależy zachować przez cały okres pobytu na Białorusi. Pobyty powyżej 5 dni roboczych wymagają obowiązkowej rejestracji w miejscowym organie spraw wewnętrznych.

Nasze Biuro zapewnia kompleksową usługę takich wyjazdów; załatwiamy przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe. Proponujemy także rezerwację wszelkich innych usług turystycznych np. noclegów w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, transportu, posiłków, usług przewodnickich, itp.

Na podstawie nowych przepisów będzie można bezwizowo przebywać na Białorusi do 10 dni. W uzasadnionych przypadkach ( choroba, hospitalizacja, itp. ) pobyt może zostać przedłużony. Zezwolenie na przedłużenie pobytu wydaje miejscowy organ spraw wewnętrznych. W przypadku wyjazdu poza strefę obszaru bezwizowego lub nieuzasadnionego przedłużenia pobytu powyżej 10 dni grozi kara administracyjna przewidziana białoruskim ustawodawstwem.

Do załatwienia bezwizowych przepustek oraz polis ubezpieczeniowych potrzebujemy:

  • – skanu strony ze zdjęciem paszportu
  • – podania terminu wyjazdu
  • – podania adresu zakwaterowania na Białorusi wraz z numerem telefonu
  • – podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś

Cennik

Koszt przepustki dla osób przekraczających granicę polsko-białoruską przez piesze i rowerowe przejście graniczne Białowieża – Piererow:

68,00 PLN/os – do 3 dni pobytu

76,00 PLN/os – 4 – 6 dni pobytu 

80,00 PLN/os – 7 – 9 dni pobytu

85,00 PLN/os – 10 dni pobytu

UWAGA: Po przekroczeniu granicy, w punkcie informacyjnym Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” należy uiścić obowiązkową opłatę za wjazd na terytorium Parku Narodowego oraz opłacić minimalny pakiet turystyczny obejmujący wstępy do niektórych obiektów turystycznych. Koszt – 35 rubli/os.  Opłata – białoruskimi rublami lub kartą płatniczą/kredytową. 

Koszt przepustki dla osób przekraczających granicę polsko-białoruską przez drogowe i kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostockia-Bruzgi, Połowce-Pieszczatka, Terespol-Brześć, Sławatycze-Domaczewo, oraz przez piesze i wodne przejście graniczne Rudawka-Liesnaja na Kanale Augustowskim. 

90,00 PLN/os – do 3 dni pobytu

100,00 PLN/os – 4 – 6 dni pobytu

105,00 PLN/os – 7 – 9 dni pobytu

115,00 PLN/os – 10 dni pobytu

Zamówienia prosimy przesyłać na adresy: biuro@junior.bialystok.pl oraz gienek@junior.bialystok.pl

Czas organizacji dokumentów – ok. 24h od daty otrzymania zamówienia. Prosimy o wcześniejsze składanie zamówień tak aby na czas wyrobić się z ich załatwieniem.

Przepustki oraz polisy ubezpieczeniowe można odebrać osobiście w naszym biurze. Możliwy jest także wariant wysyłki dokumentów drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat ruchu bezwizowego udzielamy pod numerami telefonów 85 741 57 20, 85 744 43 26, 791 792 044.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!

Obszar ruchu bezwizowego oznaczony jest na mapie kolorem czerwonym.

Obszar ruchu bezwizowego oznaczony jest na mapie kolorem czerwonym.