Wycieczki na Białoruś

Szanowni Państwo!!!

Zapraszamy na atrakcyjne wycieczki na Białoruś, kraju jeszcze mało odkrytego ale bardzo atrakcyjnego turystycznie. Pokażemy miejsca związane ze znanymi postaciami z historii Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów min. Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Czesława Niemena, polskich królów Władysława Jagiełło, Stefana Batorego i Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz znanych rodzin magnackich Radziwiłłów, Sapiehów, Tyszkiewiczów i wielu innych. Białoruś to również kraj nieskażonej przyrody, pięknych krajobrazów i życzliwych ludzi.

Oferujemy również organizację PIELGRZYMEK na Białoruś oraz WYCIECZEK TEMATYCZNYCH związanych z historią tych ziem które także cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizujemy takie trasy jak „Śladami Armii Krajowej na Białorusi”, „Śladami Korpusu Ochrony Pogranicza”, „Tropem zbrodni katyńskiej”, „Śladami białoruskich zabytków architektury drewnianej i murowanej” oraz wiele innych tras.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi programami wycieczek i składania zamówień. Mogą one być na Państwa życzenie  odpowiednio modyfikowane czy uzupełniane, jest to tylko nasza propozycja wyjściowa mająca zachęcić Państwa do wyjazdu na Białoruś kiedy to będzie możliwe.

Informacje dodatkowe:

Na wszystkie niżej wymienione trasy wycieczkowe zapewniamy pełną obsługę wizową, opiekę licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznych przewodników, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach na Białorusi, ubezpieczenie NNW i KL, transport autokarem klasy LUX, rezerwację wstępów, itp.

Dodatkowo przy każdym z programów możliwa jest organizacja kolacji bankietowej w restauracjach w Grodnie, Lidzie, Mińsku czy innych miejscowościach lub organizacja imprezy integracyjnej w plenerze przy ognisku i muzyce na żywo.

Wszelkie inne dodatkowe świadczenia wycieczkowe – do indywidualnego ustalenia z klientem.

Koszt poszczególnych imprez przesyłamy w ciągu kilku dni od daty wpłynięcia zapytania.