Wycieczki na Białoruś

Szanowni Państwo!!!

Zapraszamy na atrakcyjne wycieczki na Białoruś, kraju jeszcze mało odkrytego ale bardzo atrakcyjnego turystycznie. Pokażemy miejsca związane ze znanymi postaciami z historii Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów min. Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki, Czesława Niemena, polskich królów Władysława Jagiełło, Stefana Batorego i Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz znanych rodzin magnackich Radziwiłłów, Sapiehów, Tyszkiewiczów i wielu innych. Białoruś to również kraj nieskażonej przyrody, pięknych krajobrazów i życzliwych ludzi.

Od listopada 2019r roku pojawiła się możliwość bezwizowego odwiedzenia już nie tylko przygranicznych terenów Białorusi ale również atrakcji turystycznych znajdujących się w dalszych regionach obwodów Brzeskiego i Grodzieńskiego. Oba te obwody w przypadku wyjazdów grupowych zostały włączone do strefy ruchu bezwizowego. W przypadku wyjazdów bezwizowych nie potrzebna była wiza a tylko specjalna grupowa przepustka, tańsza, i prostsza forma załatwienia dokumentów na wyjazd. Mamy nadzieję że ta forma wjazdu na Białoruś będzie kontynuowana.

Nie wszystkie atrakcyjne regiony Białorusi były objęte ruchem bezwizowym dlatego też przedstawiamy Państwu dwa warianty wycieczek na Białoruś – BEZWIZOWE oraz WIZOWE.

Oferujemy również organizację PIELGRZYMEK na Białoruś oraz WYCIECZEK TEMATYCZNYCH związanych z historią tych ziem które także cieszyły się dużym zainteresowaniem. Organizujemy takie trasy jak „Śladami Armii Krajowej na Białorusi”, „Śladami Korpusu Ochrony Pogranicza”, „Tropem zbrodni katyńskiej”, „Śladami białoruskich zabytków architektury drewnianej i murowanej” oraz wiele innych tras.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi programami wycieczek i składania zamówień. Mogą one być na Państwa życzenie  odpowiednio modyfikowane czy uzupełniane, jest to tylko nasza propozycja wyjściowa mająca zachęcić Państwa do wyjazdu na Białoruś kiedy to będzie możliwe.

Informacje dodatkowe:

Na wszystkie niżej wymienione trasy wycieczkowe zapewniamy pełną obsługę wizową, opiekę licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznych przewodników, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach na Białorusi, ubezpieczenie NNW i KL, transport autokarem klasy LUX, rezerwację wstępów, itp.

Jeżeli pojawią się możliwości turystycznego wyjazdu na Białoruś – taką informację znajdą Państwo na naszej stronie. W celu wyrobienia białoruskiej wizy turystycznej w trybie normalnym na około 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu na Białoruś musimy otrzymać paszport, wypełniony wniosek wizowy oraz jedno kolorowe zdjęcie każdej wyjeżdżającej osoby. Wszystkim zainteresowanym służymy pomocą przy wypełnianiu wniosku wizowego.

Dodatkowo przy każdym z programów możliwa jest organizacja kolacji bankietowej w restauracjach w Grodnie, Lidzie, Mińsku czy innych miejscowościach lub organizacja imprezy integracyjnej w plenerze przy ognisku i muzyce na żywo.

Wszelkie inne dodatkowe świadczenia wycieczkowe – do indywidualnego ustalenia z klientem.

Koszt poszczególnych imprez przesyłamy w ciągu kilku dni od daty wpłynięcia zapytania.