Pielgrzymki na Białoruś

Serdecznie zapraszamy grupy parafialne, wspólnoty modlitewne oraz organizacje i ruchy katolickie na wyjazdy pielgrzymkowe na Białoruś. Oferujemy kompleksową obsługę takich wyjazdów ( noclegi, wyżywienie, opiekun, przewodnicy, organizacja mszy świętych w kościołach na Białorusi ).

Polecamy poniżej kilka interesujących tras – od  4,5-dniowych do wyjazdów 7 i 10-dniowych. Wszystkie trasy pielgrzymek mogą być modyfikowane i zmieniane, dostosujemy się do oczekiwań klienta. Kosztorys pielgrzymki w każdym przypadku sporządzamy jest indywidualnie.

Trasa pielgrzymki: Sokółka – Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Łogiszyn – Pińsk – Janów Poleski – Brześć ( 4 dni )

Proponowany program pielgrzymki

1 DZIEŃ: Wyjazd z miejsca zamieszkania, odebranie pilota w Białymstoku. Po trasie postój w SOKÓŁCE, msza święta w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego, miejscu cudu eucharystycznego w 2008r. Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd doGRODNA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

2 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, msza święta w katedralnym kościele farnym, pw. Św. Franciszka Ksawerego.  Zwiedzanie GRODNA – bernardyński kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie, Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, stary i nowy zamek Stefana Batorego, kościół Zwiastowania NMP i klasztor sióstr brygidek, stary polski cmentarz katolicki  z grobami obrońców Grodna z 1939 r oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 – 1921. Przejazd do  NOWOGRÓDKA, zwiedzanie dworku w którym mieście się muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i kopiec Mickiewicza,, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego- gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską.  Zakwaterowanie w hotelu w BARANOWICZACH, obiadokolacja i nocleg

3 DZIEŃ: Śniadanie, MIR – zespół zamkowo-pałacowy z najlepiej zachowanym zamkiem na całej Białorusi, wpisanym na listę UNESCO, zwiedzanie zabytkowej zabudowy rynku, kościoła katolickiego pw. św. Mikołaja, jesziwa, synagogi.
przejazd do miejscowości NIEŚWIEŻ, zwiedzanie zespołu-pałacowo parkowego, dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisaną na światową listę dziedzictwa UNESCO; kościół katolicki pw. Bożego Ciała z kryptami rodziny książęcej – msza święta, brama Słucka, Ratusz.

Przejazd do ŁOGISZYNA w pobliżu PIŃSKA, Zwiedzanie kościoła ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła z cudownym obrazem M.B. Łohiszyńskiej – Królowej Polesia; obiadokolacja i nocleg w hotelu w PIŃSKU.

4 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, msza święta w katedrze katolickiej w PIŃSKU, zwiedzaniePIŃSKA –  w programie m.in. Rynek z Katedrą, Dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kollegium Jezuitów, zwiedzanie JANOWA (dawniej Janów Poleski), miasta ściśle związanego z postacią Napoleona Ordy, artysty dzięki którego szkicom odbudowano wiele białoruskich zabytków. Ponadto 16 maja 1657 poniósł tu męczeńską śmierć z rąk Kozaków Andrzej Bobola. Wizyta w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli,  przejazd do BRZEŚCIA,  obiadokolacja

Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy białorusko – polskiej przez przejście graniczne Brześć -, Powrót do miejsca zakwaterowania w późnych godzinach wieczornych.

Trasa pielgrzymki: Sokółka – Grodno – Nowogródek – Trokiele – Mińsk – Kuropaty – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Żyrowice – Różany – Kosów Poleski – Łogiszyn – Pińsk – Janów Poleski – Brześć ( 7 dni )

Proponowany program pielgrzymki

1 DZIEŃ: Wyjazd z miejsca zamieszkania, odebranie pilota w Białymstoku. Po trasie postój w SOKÓŁCE, msza święta w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego, miejscu cudu eucharystycznego w 2008r. Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd doGRODNA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

2 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, msza święta w katedralnym kościele farnym, pw. Św. Franciszka Ksawerego.  Zwiedzanie GRODNA – bernardyński kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie, Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, stary i nowy zamek Stefana Batorego, kościół Zwiastowania NMP i klasztor sióstr brygidek, stary polski cmentarz katolicki  z grobami obrońców Grodna z 1939 r oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 – 1921. Przejazd do  NOWOGRÓDKA, zwiedzanie dworku w którym mieście się muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i kopiec Mickiewicza,, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego- gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską.  Zakwaterowanie w hotelu w pobliżu Nowogródka, obiadokolacja i nocleg

3 DZIEŃ: Śniadanie, msza święta w kościele w Nowogródku,

TROKIELE – zwiedzanie sanktuarium pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, głównego Sanktuarium Maryjnego diecezji Grodzieńskiej, przyjazd do MIŃSKA w programie m.in.: spacer po starym mieście z ratuszem miejskim, Archikatedra  katolicka Najświętszej Maryi Panny , czerwony kościół pw. Św. Szymona i Heleny, bulwar niepodległości, symbol miasta – brama mińska. KUROPATY, zapalenie zniczy w miejscu masowego pochówku ofiar NKWD rozstrzelanych w latach 1937-1941. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ: Śniadanie, MIR – zespół zamkowo-pałacowy z najlepiej zachowanym zamkiem na całej Białorusi, wpisanym na listę UNESCO, zwiedzanie zabytkowej zabudowy rynku, kościoła katolickiego pw. św. Mikołaja, jesziwa, synagogi.
przejazd do miejscowości NIEŚWIEŻ, zwiedzanie zespołu-pałacowo parkowego, dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisaną na światową listę dziedzictwa UNESCO; kościół katolicki pw. Bożego Ciała z kryptami rodziny książęcej – msza święta, brama Słucka, Ratusz.
BARANOWICZE – Kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża – zbudowany w 1924 roku, nieprzerwanie czynny w okresie sowieckim, zachowany do dnia dzisiejszego. W czasach II Rzeczypospolitej i ZSRR stanowił główny ośrodek baranowickich Polaków
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

5 DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości  ŻYROWICE – najbardziej znanego sanktuarium prawosławnego na Białorusi z cudownym obrazem Matki Boskiej Żyrowickiej.  RUŻANY – ruiny pałacu Sapiehów, zwiedzanie muzeum w odbudowanej części Pałacu, KOSÓW POLESKI – kościół pw. Św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki – msza święta, dawny folwark MERECZOWSZYZNA; obecnie odbudowany dwór , miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki i muzeum, dawny pałac Pusłowskich.  Przejazd do ŁOGISZYNA w pobliżu PIŃSKA, Zwiedzanie kościoła ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła z cudownym obrazem M.B. Łohiszyńskiej – Królowej Polesia; obiadokolacja i nocleg w hotelu w PIŃSKU.

6 DZIEŃ: Śniadanie, msza święta w katedrze katolickiej w PIŃSKU, zwiedzanie PIŃSKA –  w programie m.in. Rynek z Katedrą, Dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kollegium Jezuitów, zwiedzanie JANOWA (dawniej Janów Poleski), miasta ściśle związanego z postacią Napoleona Ordy, artysty dzięki którego szkicom odbudowano wiele białoruskich zabytków. Ponadto 16 maja 1657 poniósł tu męczeńską śmierć z rąk Kozaków Andrzej Bobola. Wizyta w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli,  przejazd do BRZEŚCIA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja

7 DZIEŃ: Śniadanie, msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża z cudownym obrazem Matki Boskiej Brzeskiej,  zwiedzanie BRZEŚCIA – twierdza,

Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy białorusko – polskiej przez przejście graniczne Brześć -, Powrót do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych.

Trasa pielgrzymki: Brześć – Janów Poleski – Pińsk – Łohiszyn – Kosów Poleski – Rużany - Żyrowice – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Jezioro Świteź – Lida – Trokiele – Mińsk – Kuropaty – Witebsk – Połock – Brasław – Postawy – Budsław – Mołodeczno – Gudogaj – Holszany – Grodno – Sokółka ( 10 dni )

I DZIEŃ

Wyjazd z miejsca zamieszkania we wczesnych godzinach poranych Przejazd do Brześcia,  zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem m.in. Twierdza Brzeska, cerkiew św. Mikołaja, cmentarz wojskowy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – msza święta.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

II DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, krótki pobyt w Janowie Poleskim, miejscu męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli,kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św., obecnie ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli; pomnik Napoleona Ordy. Przyjazd doPińska, zwiedzanie miasta: katedra,   d.   kościół   franciszkanów:   kolegium   jezuitów   pałac   Butrymowiczów;   kościół katolicki p.w. św. Karola Boromeusza, dom rodzinny urodzonego w Pińsku znanego podróżnika i pisarza Ryszarda Kapuścińskiego.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

III DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, udział w mszy świętej w kościele w Pińsku, przejazd do Łohiszyna – w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego miasto było w posiadaniu Radziwiłłów, po nich należało do Druckich-Lubeckich. Fundatorem kościoła rzymskokatolickiego w Łohiszynie był książę Albrecht Stanisław Radziwiłł, zwiedzanie kościoła z cudownym obrazem M.B. Łohiszyńskiej – Królowej Polesia;

Kosów Poleski – zwiedzanie Muzeum w domu w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, Pałac Pusłowskich, kościół św. Trójcy. Różany – ruiny zamku Sapiehów; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów;

Żyrowice – klasztor z cudownym obrazem MB Żyrowickiej, najbardziej znane sanktuarium prawoslawne na Białorusi

Przyjazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, udział w mszy świętej w kościele w Baranowiczach, zwiedzanie miasta:Kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża – zbudowany w 1924 roku, nieprzerwanie czynny w okresie sowieckim, zachowany do dnia dzisiejszego. W czasach II Rzeczypospolitej i ZSRR stanowił główny ośrodek baranowickich Polaków, inne zabytki miasta. Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. przejazd do miejscowościMir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

V DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego pw. Przemienienia Pańskiego, miejsca chrztu Adama Mickiewicza i zaślubin króla Władysława Jagiełło z Zofią Holszańską, ruiny średniowiecznego zamku – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego.

msza święta w kościele farnym w Nowogródku

zwiedzanie Lidy – zamek z XIV w. miejsce ślubu króla Polski Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, zwiedzanie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego

Trokiele – zwiedzanie sanktuarium Królowej Serc, mały drewniany kościółek z cudownym obrazem MB Trokielskiej z XVI w.

Iwie – kościół pw. św. Piotra i Pawła i klasztor Bernardynów, zabytkowy meczet z 1884r

Przejazd do Mińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

VI DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Mińska, Troickie Przedmieście z kamienicami z XIX w., Sobór Św. Ducha z cudowną ikoną MB i relikwiami księżnej Zofii Słuckiej, kościół św. Józefa i klasztor Bernardynów, wyspa Łez – pomnik żołnierzy, którzy polegli w Afganistanie, Górne Miasto (dawny Plac Katedralny) z zabytkami z XVII-XVIII w.: m.in. Ratusz, kościół Przenajświętszej MP, dom Stanisława Moniuszki, dom polskiego malarza romantyzmu Walentego Wańkowicza, Biblioteka Narodowa, kościół Św. Symeona i Heleny – udział w mszy świętej.

Kuropaty pod Mińskiem – miejsca gdzie NKWD zamordowało tysiące obywateli przedwojennej Polski i republik sowieckich, przejazd do Witebska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

VII DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, udział w mszy świętej w kościele w Witebsku

Zwiedzanie Witebska: ratusz, pałac gubernatora, dom M. Chagalla, cerkiew Aleksandra Newskiego, c sobór MB Kazańskiej, katolicka katedra Św. Barbary, Pałac gubernatora rosyjskiego z XVIII w., w którym przebywał Napoleon.

Przejazd do Połocka – najstarszego miasta na Białorusi, niegdyś stolicy księstwa. Zwiedzanie: Sobór Mądrości Bożej (Sofijski) z XI w., klasztor i cerkiew Przemieniania Pańskiego z XII w., klasztor Bernardynów z XVI w. z kościołem MB, klasztor św. Eufrozyny (orędowniczki duchowej Białorusi oraz krzewicielki oświaty, z jej relikwiami oraz niezwykłym krzyżem wysadzanym złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami), obiadokolacja i nocleg w hotelu w Połocku

VIII DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, udział w mszy  świętej, przejazd do Brasławia zwiedzanie  kościoła Narodzenia NMP z cudownym obrazem MB Brasławskiej, zwanej też Ucieczką Grzeszników lub MB Monasterską. Wejście na górę zamkową z pozostałościami wałów oraz grobem i obeliskiem ku czci doktora Stanisława Narbutta

Postawy – Kościół św. Antoniego Padewskiego wybudowany w latach 1898-1904; Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy wybudowana w 1893 roku; klasycystyczny pałac Tyzenhauza, później hrabiów Przeździeckich (2. poł. XVIII w.) do 1939 r.

Budsław – Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przejazd do Mołodeczna, obiadokolacja, nocleg

IX DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie

Gudogaj – kościół nawiedzenia NMP, msza święta

Holszany – miejscowość skąd pochodziła Zofia Olszańska – królowa Polski, żona Władysława Jagiełły, zwiedzanie ruin zamku obronnego Sapiehów, kościoła św. Jana Chrzciciela, cerkwi św. Jerzego, w której znajduje się obraz i cząstka relikwii białoruskiej św. Julianny Holszańskiej – żony wielkiego księcia litewskiego Witolda.

Przejazd do Grodna,

zwiedzanie Grodna z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, dolny i górny Zamek Stefana Batorego, kościół farny pw. Św. Franciszka Ksawerego, kościół bazylianów, Krzyż Katyński, cmentarz polski z grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r oraz grobami obrońców Grodna z września 1939r,   centralny plac Grodna inne zabytki miasta.

obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu. nocleg

X DZIEŃ

Śniadanie, wykwaterowanie, udział w mszy świętej w kościele katedralnym pw. Św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, c.d zwiedzania Grodna

Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne  Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przejazd do Sokółki, zwiedzanie kościoła św. Antoniego, miejsca cudu eucharystycznego. Obiad.

Powrót do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych.

Trasa pielgrzymki Białoruś - Ukraina: Grodno – Nowogródek – Lida – Trokiele – Holszany – Krewo – Mińsk – Kuropaty – Baranowicze – Mir – Nieśwież – Żyrowice – Kosów Poleski – Łogiszyn – Pińsk – Janów Poleski – Lwów – Olesko – Złoczów – Podhorce – Poczajów – Żółkiew ( 11 dni )

1 dzień: Wyjazd z miejsca zamieszkania, przejazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.

Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta: bernardyński kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie, Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, stary i nowy zamek Stefana Batorego, kościół Zwiastowania NMP i klasztor sióstr brygidek, stary polski cmentarz katolicki z grobami obrońców Grodna z 1939 r oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 – 1921. W trakcie zwiedzania – msza święta w katedralnym kościele farnym, pw. Św. Franciszka Ksawerego.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

2 dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie

Stare WasiliszkiMuzeum rodzinne Czesława Niemena, zabytkowy neogotycki kościół pw. Apostołów św. Piotra i Pawła.

Nowogródek – zwiedzanie dworku w którym mieście się muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i kopiec Mickiewicza,, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego- gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską. Msza święta w kościele pw. Św. Michała

Lida – zwiedzanie zamku Gedymina,

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

3 dzień: Śniadanie, msza święta w kościele w Lidzie,

Trokiele – zwiedzanie sanktuarium pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, głównego Sanktuarium Maryjnego diecezji Grodzieńskiej,

Holszany – miejscowość skąd pochodziła Zofia Olszańska – królowa Polski, żona Władysława Jagiełły, zwiedzanie ruin zamku obronnego Sapiehów, kościoła św. Jana Chrzciciela, cerkwi św. Jerzego, w której znajduje się obraz i cząstka relikwii białoruskiej św. Julianny Holszańskiej – żony wielkiego księcia litewskiego Witolda.

Krewo – miejsce zawarcia unii Polski i Litwy w 1385 r. – ruiny zamku książąt litewskich,

Przyjazd do Mińska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg,

4 dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Mińska: spacer po starym mieście z ratuszem miejskim, Archikatedra katolicka Najświętszej Maryi Panny , bulwar niepodległości, symbol miasta – brama mińska, Biblioteka Narodowa,. W trakcie zwiedzania msza święta w kościele pw. Św. Szymona i Heleny,

Kuropaty, zapalenie zniczy w miejscu masowego pochówku ofiar NKWD rozstrzelanych w latach 1937-1941.

Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

5 dzień Śniadanie,

Baranowicze – Kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża – zbudowany w 1924 roku, nieprzerwanie czynny w okresie sowieckim, zachowany do dnia dzisiejszego. W czasach II Rzeczypospolitej i ZSRR stanowił główny ośrodek baranowickich Polaków, msza święta.
Mir – zespół zamkowo-pałacowy z najlepiej zachowanym zamkiem na całej Białorusi, wpisanym na listę UNESCO, zwiedzanie zabytkowej zabudowy rynku, kościoła katolickiego pw. św. Mikołaja, jesziwa, synagogi.
Nieśwież – zwiedzanie zespołu-pałacowo parkowego, dawnej rezydencji Radziwiłłów wpisaną na światową listę dziedzictwa UNESCO; kościół katolicki pw. Bożego Ciała z kryptami rodziny książęcej – msza święta, brama Słucka, Ratusz.
Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg

6 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Żyrowice – najbardziej znanego sanktuarium prawosławnego na Białorusi z cudownym obrazem Matki Boskiej Żyrowickiej.

Kosów Poleski – kościół pw. Św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki – msza święta, dawny folwark Mereczowszyzna; obecnie odbudowany dwór , miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki i muzeum, dawny pałac Pusłowskich. Przejazd do Łogiszyna w pobliżu Pińska, Zwiedzanie kościoła ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła z cudownym obrazem M.B. Łohiszyńskiej – Królowej Polesia;

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Pińsku.

7 dzień: Śniadanie, msza święta w katedrze katolickiej, zwiedzanie Pińska – w programie m.in. Rynek z Katedrą, Dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kollegium Jezuitów, zwiedzanie Janowa (dawniej Janów Poleski), miasta ściśle związanego z postacią Napoleona Ordy, artysty dzięki którego szkicom odbudowano wiele białoruskich zabytków. Ponadto 16 maja 1657 poniósł tu męczeńską śmierć z rąk Kozaków Andrzej Bobola. Wizyta w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, przejazd do Lwowa, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

8 dzień:

Śniadanie , Msza św. Zwiedzanie Lwowa z lokalnym przewodnikiem. Zobaczymy m.in.: Rynek Starego Miasta, kamienicę Królewską z muzeum Jana Sobieskiego, katedrę Łacińską, kościół Dominikanów, cerkiew Wołoską, kościół Bernardynów, katedrę Ormiańską, katedrę p.w. Św. Obiadokolacja, nocleg. 

9 dzień:

Śniadanie, Msza św. Ciąg dalszy zwiedzania Lwowa: Łyczaków z Cmentarzem Orląt Lwowskich. Następnie przejedziemy na Wysoki Zamek, Kopiec Unii Lubelskiej. zwiedzanie Żółkiew – zamek, kościół farny – mauzoleum rodu Żółkiewskich i Sobieskich, cerkiew i klasztor oo. Bazylianów, kościół Dominikanów, synagoga. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg

10 dzień:

Śniadanie, msza święta, wyjazd na całodzienną wycieczkę na trasie Olesko – Złoczów – Podhorce – Poczajów:

Olesko – miejsce urodzenia króla Jana III Sobieskiego, zwiedzanie renesansowego zamku. Kościół i klasztor kapucynów ufundowany w 1793r.przez Józefa Seweryna Rzewuskiego.

Złoczów – zwiedzanie zamku z unikatowym pałacem chińskim

Podhorce – pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa,

Poczajów – zwiedzanie prawosławnego sanktuarium maryjnego

11 dzień:

Śniadanie, Msza św. Wyjazd do Polski, powrót miejsca zamieszkania

Świadczenia: przejazd autokarem, 10 noclegów, 10 śniadań, 10 obiadokolacji, koszt organizacji białoruskiej turystycznej wizy grupowej, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL, organizacja mszy świętych.