Ubezpieczenia na Białoruś

ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA KL I NNW TUiR AXA S.A. NA BIAŁORUŚ

Od lipca 2011r TU AXA SA jest nowym dostawcą obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych na Białoruś. Ubezpieczenie jest honorowane przez wszystkie placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce oraz przez białoruskie służby graniczne.  Posiadanie ubezpieczenia TU AXA jest podstawą uzyskania wizy na Białoruś.

Biuro Podróży „Junior” jest licencjonowanym przedstawicielem TU AXA SA w Białymstoku.

ZAPEWNIAMY:

  • atrakcyjne stawki ubezpieczeń
  • zniżki przy wyjazdach grupowych
  • szeroki zakres ubezpieczenia
  • kompleksową ochronę przed skutkami nagłych zdarzeń losowych ( nagłe zachorowanie,  nieszczęśliwe wypadki )
  • 3 warianty ubezpieczeń do wyboru z różną wysokością sumy ubezpieczenia
  • wystawianie polis na dowolną ilość dni
  • szybką i sprawną likwidację szkód oraz wsparcie centrum alarmowego ( 24h, 7 dni w tygodniu )
  • bezgotówkowe udzielenie pomocy na terytorium Białorusi
  • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku uprawiania sportu, pracy fizycznej  oraz następstw chorób przewlekłych
  • możliwość wystawiania polis w godzinach wieczornych i dni świąteczne – zadzwoń pod numer 606 256 209

Informujemy także, iż istnieje możliwość zakupu polisy ubezpieczeniowej do samodzielnego wydrukowania bez osobistej obecności w naszym Biurze. Koszt polisy należy wcześniej opłacić na rachunek bankowy naszej firmy. Po zaksięgowaniu oplaty polisę wysyłamy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Taka polisa jest  w pełni uznawana przez placówki dyplomatyczne Republiki Bialoruś oraz przez służby graniczne.

Szczególne warunki ubezpieczenia  – indywidualne podróże Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białoruś

Zapraszamy do naszych biur w Białymstoku: