Ubezpieczenia na Białoruś

 

                                     ATRAKCYJNE UBEZPIECZENIA KL I NNW UNIQA TU S.A. NA BIAŁORUŚ

 

UNIQA TU S.A. jest dostawcą obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych na Białoruś. Ubezpieczenie jest honorowane przez wszystkie placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce oraz białoruskie służby graniczne.  Posiadanie ubezpieczenia UNIQA TU S.A. jest warunkiem bezwizowego wjazdu lub uzyskania wizy na Białoruś

Biuro Podróży „Junior” jest licencjonowanym przedstawicielem UNIQA TU S.A. w Białymstoku.

ZAPEWNIAMY:

 • atrakcyjne stawki ubezpieczeń
 • zniżki przy wyjazdach grupowych
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • kompleksową ochronę przed skutkami nagłych zdarzeń losowych ( nagłe zachorowanie,  nieszczęśliwe wypadki )
 • 3 warianty ubezpieczeń do wyboru z różną wysokością sumy ubezpieczenia
 • wystawianie polis na dowolną ilość dni
 • szybką i sprawną likwidację szkód oraz wsparcie centrum alarmowego ( 24h, 7 dni w tygodniu )
 • bezgotówkowe udzielenie pomocy na terytorium Białorusi
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku uprawiania sportu, pracy fizycznej  oraz następstw chorób przewlekłych

Informujemy także, iż istnieje możliwość zakupu polisy ubezpieczeniowej do samodzielnego wydrukowania bez konieczności osobistej wizyty w naszym Biurze. Koszt polisy należy opłacić na rachunek bankowy naszej firmy a następnie przesłać potwierdzenie przelewu. Polisę wysyłamy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Taka polisa jest  w pełni uznawana przez placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś oraz białoruskie służby graniczne.
Nr konta do opłaty kosztów polisy:
ING BANK ŚLĄSKI O/BIAŁYSTOK
80 1050 1823 1000 0092 0364 7897

Za dopłatą manipulacyjną w wysokości 20,00 PLN/polisa istnieje możliwość wystawiania polis w godzinach wieczornych i dni świąteczne. Zadzwoń pod numer 606 256 209.

Do wystawienia polisy ubezpieczeniowej na Białoruś potrzebujemy następujących danych paszportowych:
– imię/imiona i nazwisko
– data urodzenia
– numer paszportu

Szczególne warunki ubezpieczenia  – indywidualne podróże Kontynenty dla osób podróżujących do Republiki Białoruś

Zapraszamy do naszych biur w Białymstoku:

 • ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok, tel. 791 792 095, niski parter, pokój nr P1 ( 50 m od siedziby Konsulatu Republiki Białoruś ), e-mail: uniqa@junior.bialystok.pl

 • ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax ( 85 ) 741 57 20, tel. ( 85 ) 744 43 26, 791 792 044, 606 256 209,                                                  e-mail:  biuro@junior.bialystok.pl