Wizy na Białoruś

Biuro Podróży „Junior” w Białymstoku oferuje wszechstronną pomoc przy uzyskaniu wiz osobom udającym się w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych oraz prywatnych na Białoruś. Dla wszystkich zainteresowanych pomagamy w uzyskaniu wizy w Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku zarówno w trybie normalnym jak i ekspresowym. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa trwa do 7 dni a w przypadku wiz ekspresowych  1 – 2 dni.

W sprawach wizowych zapraszamy do naszych biur:

 • ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok, tel. ( 85 ) 874 43 93, niski parter, pokój nr P1 ( 50 m od siedziby Konsulatu Republiki Białoruś ), axa@junior.bialystok.pl
 • ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax ( 85 ) 741 57 20, tel. ( 85 ) 744 43 26, 791 792 044,  biuro@junior.bialystok.pl 

Do wyrobienia wizy turystycznej i krótkoterminowej służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport
 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem
 • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

Pozostałe niezbędne dokumenty dotyczące zamawianych usług turystycznych na Białorusi oraz specjalne ubezpieczenie NNW i KL TU AXA SA na Białoruś załatwia nasze Biuro.

Wszystkim osobom planującym turystyczny i służbowy wyjazd na Białoruś proponujemy:

 • rezerwację noclegów i wyżywienia
 • usługi przewodnickie i transportowe
 • atrakcyjny program turystyczny
 • ubezpieczenie KL i NNW TUiR AXA S.A.
 • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim ( przy grupach zorganizowanych )

UWAGA: wizy turystyczne mogą być tylko jednokrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni. Wizy krótkoterminowe służbowe mogą być tylko jedno- lub dwukrotne i są wydawane także maksymalnie na okres do 30 dni.

Pośredniczymy również przy wyrabianiu białoruskich wiz tranzytowych, wiz prywatnych, wiz długoterminowych  dla kierowców firm transportowych oraz służbowych wiz długoterminowych dla firm i instytucji.

Dla uzyskania wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

 • Paszport z wstawioną już wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • Kserokopia strony paszportu z docelową wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )
 • Kserokopia prawa jazdy potwierdzona przez Pracodawcę
 • poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem
 • Ubezpieczenie NNW i KL TUiR AXA S.A.  – wystawiamy na miejscu
 • Kserokopia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób
 • Oryginał zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • Kserokopia umowy o pracę
 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców dla których mają być wyrobione wizy

UWAGA: Wizy tranzytowe wydawane są na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.  Wizy długoterminowe są wydawane na okres 3 miesięcy lub jednego roku.

Dla uzyskania wizy długoterminowej służbowej dla przedstawicieli firm i instytucji potrzebne są
następując
e dokumenty:

 • wypełniony komputerowo drukowanymi literami wniosek wizowy
 • jedno kolorowe zdjęcie
 • paszport ważny jeszcze minimum 3 miesiące od daty zakończenia terminu ważności wizy
 • Ubezpieczenie NNW i KL TUiR AXA S.A. – WYSTAWIAMY NA MIEJSCU
 • Kserokopia Wpisu w CEIDG lub wypis z KRS polskiej firmy/instytucji
 • ORYGINAŁ zaproszenia od białoruskiej instytucji lub kontrahenta wystawione według specjalnego wzoru
 • Kserokopia umowy o pracę osoby ubiegającej się o wizę lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • ORYGINAŁ  wypisu z ewidencji przedsiębiorców lub organizacji kontrahenta z Białorusi lub ksero wypisu poświadczone przez białoruskiego notariusza
 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie długoterminowych  wiz służbowych wraz z wymienieniem nazwisk osób dla których mają być wyrabiane wizy
 • ksero kontraktu o współpracy z określonym terminem ważności

UWAGA: Zaproszenie na wizę roczną może wystawić tylko białoruska firma działająca w formie spółki prawa handlowego. Takie zaproszenie może także wystawić bialoruski organ administracji państwowej, stowarzyszenie czy inna organizacja.  Zaproszenia  długoterminowe wystawione przez białoruskich Indywidualnych Przedsiębiorców tzw. IP nie są honorowane przez placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce.

Dla uzyskania krótkoterminowej lub długoterminowej wizy prywatnej potrzebne są następujące dokumenty:

 • wypełniony komputerowo wniosek wizowy
 • paszport
 • kolorowe zdjęcie
 • kserokopia 3 stron paszportu osoby zapraszającej z Białorusi ( strona ze zdjęciem, strona z danymi osobowymi w jęz. rosyjskim oraz strona z potwierdzonym adresem zamieszkania ) – dotyczy wiz jedno lub dwukrotnych
 • zaproszenie od osoby z Białorusi wypełnione na specjalnym formularzu – dotyczy wiz kwartalnych lub rocznych
 • ubezpieczenie NNW i KL TUiR AXA S.A. – wystawiamy na miejscu

WNIOSEK WIZOWY

Niniejszy wniosek wizowy wypełnia się na komputerze za pomocą programu Adobe Reader. W przypadku, jeżeli na Państwa komputerze nie zainstalowany w/w program lub powstały inne kłopoty przy wypełnieniu, proszę ściągnąć ostatnią wersje Adobe Reader tu (program rozpowszechnia się bezpłatnie)

W celu wypełnienia wniosku na komputerze:

 • Otwórz wypełniany wniosek wizowy za pomocą programy Adobe Reader bezpośrednio ze strony internetowej.
 • Ustaw kursor na rubrykę Nazwisko (naciśnij lewy przycisk myszy).
 • Wypełnij rubrykę Nazwisko.
 • Przejdź do następnej rubryki poprzez przyciskanie klawiszu TAB.
 • Przemieszczać się po formularzu wniosku wizowego  można również przyciskając lewy przycisk myszy w odpowiednich rubrykach.
 • Przy naprowadzeniu kursora (nie przyciskając żadnych klawisz myszy) na rubrykę, w formie wniosku pojawia się wzór wypełnienia tej rubryki.
 • Po wypełnieniu wszystkich rubryk formy wniosku wizowego i sprawdzenia zgodności podanych w nich informacji niezbędne jest wydrukowanie wniosku wizowego oraz jego podpisanie.

UWAGA:
Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku przyjmuje wnioski wizowe wypełnione wyłącznie komputerowo oraz bez żadnych poprawek czy uzupełnień. Wnioski wizowe wypełnione ręcznie i z poprawkami nie są przyjmowane.

Świadczymy usługi komputerowego wypełniania wniosków wizowych dla klientów. W naszych biurach można także uiścić opłatę wizową na rzecz Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku.

 

  Wniosek wizowy (wypełnia się w formacie PDF)

  Wniosek wizowy (wypełnia się w formacie DOC)

  Cennik opłat wizowych na Białoruś