Wycieczki bezwizowe na Białoruś

WYCIECZKI BEZWIZOWE 1-DNIOWE

Wycieczki do Grodna (1 dzień)
 

Wycieczka do Grodna ( 1 dzień )

06.00 – wyjazd, przejazd na przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.

Ok. 10.30 – przyjazd do Grodna, zwiedzanie:

 • – Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • – stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • – kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • – cerkiew kołożska z XII w.

 • – sobór grodzieński

 • – stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

 • bolszewickiej z 1920r

 • – cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • – zabytkowa synagoga

 • – Muzeum Historii Grodna – wstęp

 • – inne zabytki miasta

– przerwa na obiad w trakcie zwiedzania, czas wolny na zakupy

Ok. 17.00 – 17.30 – wyjazd do Polski

Ok. 20.30 – 21.00 – powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem/BUS-em, opieka pilota, usługa polskojęzycznego przewodnika w Grodnie, bilety wstępu do Muzeum Elizy Orzeszkowej wraz z przewodnikiem muzealnym, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, obiad, ubezpieczenie NNW i KL.

Wycieczka na trasie Brześć Skoki (1 dzień)
 

Wycieczka na trasie Brześć – Skoki ( 1 dzień )

Wyjazd autokarem, przejazd na przejście graniczne Połowce – Pieszczatka. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przyjazd do Brześcia.

W programie zwiedzania:

 • Twierdza Brzeska,

 • sobór św. Mikołaja,

 • cmentarz wojenny,

 • rzeźby na ul. Gogola,

 • zabytkowy dworzec kolejowy,

 • inne zabytki miasta,

Skoki pod Brześciem – zwiedzanie Pałacu Niemcewiczów

Obiad, czas wolny na zakupy,

Wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem/BUS-em, opieka pilota, usługi przewodnickie w jęz. polskim w Brześciu, ubezpieczenie NNW KL, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, obiad, bilet wstępu do Muzeum w Twierdzy Brzeskiej.

==============================================================================

Wycieczka do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej
  Wycieczka do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej ( 1 dzień )

Przejazd na przejście graniczne Grudki – Piererow w Puszczy Białowieskiej.

8.00 – odprawa paszportowo-celna, przejście pieszo granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z białoruskimi przewodnikami. Wycieczka białoruskim autokarem/BUS-em po Puszczy Białowieskiej.

Czas wycieczki – ok. 8 godzin

Program zwiedzania:

 • Muzeum Tradycji Ludowych z poczęstunkiem lokalnym trunkiem, możliwość zobaczenia działającej legalnie bimbrowni

 • Jezioro Ladzkie – największy sztuczny zbiornik wodny Puszczy Białowieskiej, ostoja ptactwa wodnego

 • Dąb „Patriarcha” – przejście piesze do ponad 600-letniego dębu, jednego z największych dębów Puszczy Białowieskiej

 • Sosna „Olbrzymia” – jedna z największych sosen białoruskiej części Puszczy Białowieskiej

 • Siedziba białoruskiego „Dziadka Mroza” – spotkanie z Dziadkiem Mrozem, zwiedzanie obiektu

 • Woliery ze zwierzętami żyjącymi w Puszczy Białowieskiej

 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne

 • Obiad, czas wolny na zakup pamiątek

Ok. godz. 17.00 – 17.30 powrót na przejście graniczne Piererow – Grudki, przekroczenie granicy,

Ok. 18.00 – powrót do Białowieży, wyjazd do miejsca zamieszkania

Świadczenia: przejazd autokarem/BUS-em na/z granicy, opieka pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, przejazd autokarem/BUS-em na Białorusi, ubezpieczenie NNW i KL, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( woliery, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Tradycji Ludowych, siedziba Dziadka Mroza, opłata za wjazd na terytorium Puszczy ), obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek.

WYCIECZKI BEZWIZOWE 2-DNIOWE

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Lida– Nowogródek (2 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek ( 2 dni )

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

Lida – krótkie zwiedzanie miasta – zamek Gedymina, inne zabytki miasta

Nowogródek – zwiedzanie miasta.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza

 • kościół pw. Przemienienia Pańskiego – miejscu chrztu Adama Mickiewicza oraz zaślubin króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską

 • Ruiny średniowiecznego zamku – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego

Obiad, przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

Wycieczka na trasie:

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Kanał Augustowski (2 dni)

Grodno – Bohatyrowicze – Kanał Augustowski ( 2 dni )

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

C.d. zwiedzania Grodna z polskojęzycznym przewodnikiem, czas wolny na zakupy.

Zwiedzanie białoruskiej części Kanału Augustowskiego, możliwość rejsu statkiem po Kanale, śluza Dąbrówka. Sopoćkinie – krótki pobyt w miejscowości zamieszkanej w większości przez Polaków.

Powrót do Grodna, obiad, czas wolny na zakupy, wyjazd do Polski.

Obiad, przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

==================================================================================

Wycieczka Wołczyn – Kamieniec – Prużany – Brześć – Skoki (2 dni)

Wycieczka na trasie:

Wołczyn – Kamieniec – Prużany – Brześć – Skoki ( 2 dni )

I dzień:

06.00 – wyjazd autokarem, przejazd na przejście graniczne Połowce – Pieszczatka. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej.

Wołczyn – zwiedzanie zbudowanego w 1733 roku zabytkowego kościoła Świętej Trójcy, miejsca pochówku ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wołczyn to rodzinna miejscowość Stanisława Augusta Poniatowskiego

Kamieniec – zwiedzanie zabytkowej wieży z XII w., cerkiew pw. Św. Symeona

Prużany – zwiedzanie miasta – Pałac Szwykowskich z XIX w.

Przyjazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Brześcia z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Twierdza Brzeska,

 • sobór św. Mikołaja,

 • cmentarz wojenny,

 • rzeźby na ul. Gogola,

 • zabytkowy dworzec kolejowy,

 • inne zabytki miasta,

Skoki pod Brześciem – zwiedzanie Pałacu Niemcewiczów

Obiad, czas wolny na zakupy,

Wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

================================================================================

Wycieczka Świsłocz – Różany – Kosów Poleski – Baranowicze – Zaosie – Żyrowice (2 dni)

Wycieczka na trasie:

Świsłocz – Różany – Kosów Poleski – Baranowicze – Zaosie – Żyrowice ( 2 dni )

I dzień:

6.00 – wyjazd autokarem na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Bobrowniki – Bierestowica.

Świsłocz – zwiedzanie miasta, zabytki rodziny Tyszkiewiczów min. gimnazjum z początki XIX w, rynek, muzeum miejskie, galeria pomników z pomnikiem Romualda Traugutta i Konstantego Kalinowskiego.

Różany – ruiny pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu.

Kosów Poleski – zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T.Kościuszki, obecnie muzeum jego pamięci, Pałac Pusłowskich,

Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

II dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Zaosia – zwiedzanie rodzinnego dworku rodziny Mickiewiczów.

Żyrowice – zwiedzanie prawosławnego monasteru pw. Zaśnięcia Matki Bożej, jednego z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych na Białorusi, zwanego „Prawosławną Częstochową”.

Obiad

Przejazd na granicę, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

===============================================================================

Wycieczka Grodno – Druskienniki (2 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Druskienniki ( 2 dni )

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie,

Zwiedzanie Druskiennik z polskojęzycznym przewodnikiem ( park zdrojowy, drewniana zabudowa willowa z przełomów XIX i XX wieku, inne atrakcje miasta ).

Możliwość wstępu do największego na Litwie Aquaparku z kompleksem basenów, saun i innych atrakcji.

Obiad, wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

WYCIECZKI BEZWIZOWE 3-DNIOWE

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Zaosie – Mir – Stare Wasiliszki (3 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Zaosie – Mir – Stare Wasiliszki (3 dni)

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie,

Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem

 • W programie zwiedzania:

 • Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza

 • Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego

 • Ruiny średniowiecznego zamku

Zaosie – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.

Mir – zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.
Powrót do
Lidy, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

Lida – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – zamek Gedymina z XIV w., inne zabytki miasta

Stare Wasiliszki – zwiedzanie mini muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena

Obiad po trasie w Grodnie

Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne Bruzgi-Kuźnica Białostocka. Powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych.

Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Kosów Poleski – Różany (3 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Kosów Poleski – Różany

(3 dni )


I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku.
Jezioro Świteź – krótki pobyt nad jeziorem znanym z ballad Adama Mickiewicza

Zaosie – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd do 
Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

Kosów Poleski – zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T.Kościuszki, obecnie muzeum jego pamięci, Pałac Pusłowskich,

Różany – ruiny pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu.

obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych.

Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Kosów Poleski – Różany – Bereza Kartuska – Brześć – Skoki (3 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Kosów Poleski – Różany – Bereza Kartuska – Brześć – Skoki (3 dni )

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

Różany – ruiny pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu.

Kosów Poleski – zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T.Kościuszki, obecnie muzeum jego pamięci, Pałac Pusłowskich,

Bereza Kartuska – ruiny klasztoru Kartuzów, budynek przedwojennego ciężkiego więzienia dla więźniów politycznych.

Przejazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Brześcia z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Twierdza Brzeska,

 • sobór św. Mikołaja,

 • cmentarz wojenny,

 • rzeźby na ul. Gogola,

 • zabytkowy dworzec kolejowy,

 • inne zabytki miasta,

Skoki pod Brześciem – zwiedzanie Pałacu Niemcewiczów

Obiad, czas wolny na zakupy,

Wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

==============================================================================

Wycieczka Świsłocz – Różany – Kosów Poleski – białoruska część Puszczy Białowieskiej – Brześć – Skoki (3 dni)

Wycieczka na trasie:

Świsłocz – Różany – Kosów Poleski – białoruska część Puszczy Białowieskiej – Brześć – Skoki

(3 dni )

I dzień:

Wyjazd autokarem na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Bobrowniki – Bierestowica.

Świsłocz – zwiedzanie miasta, zabytki rodziny Tyszkiewiczów min. gimnazjum z początki XIX w, rynek, muzeum miejskie, galeria pomników z pomnikiem Romualda Traugutta i Konstantego Kalinowskiego.

Różany – ruiny pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu.

Kosów Poleski – zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T.Kościuszki, obecnie muzeum jego pamięci, Pałac Pusłowskich,

Przejazd do miejscowości Kamieniuki w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

II dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie atrakcji białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. W programie zwiedzania min.:

 • Muzeum Tradycji Ludowych z poczęstunkiem lokalnym trunkiem, możliwość zobaczenia działającej legalnie bimbrowni

 • Jezioro Ladzkie – największy sztuczny zbiornik wodny Puszczy Białowieskiej, ostoja ptactwa wodnego

 • Dąb „Patriarcha” – przejście piesze do ponad 600-letniego dębu, jednego z największych dębów Puszczy Białowieskiej

 • Sosna „Olbrzymia” – jedna z największych sosen białoruskiej części Puszczy Białowieskiej

 • Siedziba białoruskiego „Dziadka Mroza” – spotkanie z Dziadkiem Mrozem, zwiedzanie obiektu

 • Woliery ze zwierzętami żyjącymi w Puszczy Białowieskiej

 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne

Przejazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Brześcia z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Twierdza Brzeska,

 • sobór św. Mikołaja,

 • cmentarz wojenny,

 • rzeźby na ul. Gogola,

 • zabytkowy dworzec kolejowy,

 • inne zabytki miasta,

Skoki pod Brześciem – zwiedzanie Pałacu Niemcewiczów

Obiad, czas wolny na zakupy,

Wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

==================================================================================

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Troki – Wilno (3 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Troki – Wilno ( 3 dni )

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku.
Przejazd na Litwę, przekroczenie granicy białorusko – litewskiej przez przejście graniczne Bieniakonie – Salcininkai, przyjazd do Trok w godzinach popołudniowych, Zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach, położony na jeziorze Galwe i jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku. Zamek wzniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda.

Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem:

 • Kościół św. Teresy z kaplicą Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie.

 • Zaułek Literacki z muzeum i pomnikiem A. Mickiewicza.

 • Pomnik księcia Giedymina założyciela Wilna

 • Uniwersytet Wileński,

 • Katedra Wileńska,

 • kościół św. Piotra i Pawła,

 • Wzgórze Trzech Krzyży,

 • Cmentarz na Rossie ( znajduje się tu grób Matki i Serce Marszałka J. Piłsudskiego )

Obiad, wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych.

Świadczenia: przejazd autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

WYCIECZKI BEZWIZOWE 4-DNIOWE

WycieczkaGrodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Mir – Zaosie – Baranowicze – Żyrowice – Kosów Poleski – Różany – Brześć – Skoki (4 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Mir – Zaosie – Baranowicze – Żyrowice – Kosów Poleski – Różany – Brześć – Skoki ( 4 dni )

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie

Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem

 • W programie zwiedzania:

 • Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza

 • Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego

 • Ruiny średniowiecznego zamku

Mir – zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.

Zaosie – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.

Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

Żyrowice – zwiedzanie prawosławnego monasteru pw. Zaśnięcia Matki Bożej, jednego z najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych na Białorusi, zwanego „Prawosławną Częstochową”.

Różany – ruiny pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu.

Kosów Poleski – zwiedzanie odrestaurowanego rodzinnego Dworku T.Kościuszki, obecnie muzeum jego pamięci, Pałac Pusłowskich,

Przejazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Brześcia z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Twierdza Brzeska,

 • sobór św. Mikołaja,

 • cmentarz wojenny,

 • rzeźby na ul. Gogola,

 • zabytkowy dworzec kolejowy,

 • inne zabytki miasta,

Skoki pod Brześciem – zwiedzanie Pałacu Niemcewiczów

Obiad, czas wolny na zakupy,

Wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

===============================================================================

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Bołcienniki – Bieniakonie – Gojcieniszki – Nowogródek – jezioro Świteź – Zaosie – Tuhanowicze – Mir – Stare Wasiliszki – Murowanka (4 dni)

Wycieczka na trasie:


Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Bołcienniki – Bieniakonie – Gojcieniszki – Nowogródek – jezioro Świteź – Zaosie – Tuhanowicze – Mir – Stare Wasiliszki – Murowanka  ( 4 dni )

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie,
Lida – zwiedzanie miasta z przewodnikiem – zamek Gedymina z XIV w., inne zabytki miasta

Bieniakonie – zwiedzanie kościoła św. Jana Chrzciciela – miejsca ślubu ukochanej Adama Mickiewicza Maryli Wereszczakówny z hrabią Stanisławem Puttkamerem. Grób Maryli Wereszczakówny obok kościoła.
Bołcienniki – gaik Maryli i pałac rodzinny Puttkamerów. Miejsce zamieszkania po ślubie Maryli Wereszczakówny.
Gojcieniszki – dwór obronny Nonhartów z lat 1611 – 1612. Przez kilkadziesiąt lat x XVIII wieku dwór należał do rodziny Puttakmerów. Było to także miejsce znane i odwiedzane przez Adama Mickiewicza.
Powrót do 
Lidy, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do
 Nowogródka.
W programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt na jeziorem znanym z ballad Adama Mickiewicza,
Zwiedzanie 
Tuhanowicz – rodzinnej miejscowości Maryli Wereszczakówny. Od XVIII w. Tuhanowicze należały do Antoniego Wereszczako – ojca Maryli Wereszczakówny. Kamień Filaretów w lesie – legendarne miejsce spotkań Mickiewicza z Marylą, park Wereszczaków z altaną z XVIII wieku.
Przejazd do 
Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd do miejscowości 
Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Powrót do
Lidy, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,

Stare Wasiliszki – zwiedzanie mini muzeum w domu rodzinnym Czesława Niemena

Murowanka – zabytkowa cerkiew typu obronnego z XV w. jedna z trzech które zostały jeszcze na Białorusi.

Obiad po trasie w Grodnie

Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne Bruzgi-Kuźnica Białostocka. Powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych.

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty drogowe i parkingowe.


=====================================================================

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Mir – Zaosie – Baranowicze – Pińsk – Motol – Brześć – Skoki (4 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Mir – Zaosie – Baranowicze – Pińsk – Motol – Brześć – Skoki ( 4 dni )

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie

Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem

 • W programie zwiedzania:

 • Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza

 • Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego

 • Ruiny średniowiecznego zamku

Mir – zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.

Zaosie – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.

Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Pińska,

zwiedzanie Pińska – w programie m.in. Rynek z Katedrą, Dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kollegium Jezuitów, Bazylika katedralna pw. Najświętszej Maryi Panny, rejs statkiem po Pinie.

Motol – Muzeum historii Polesia – zwiedzanie

Przejazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Brześcia z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Twierdza Brzeska,

 • sobór św. Mikołaja,

 • cmentarz wojenny,

 • rzeźby na ul. Gogola,

 • zabytkowy dworzec kolejowy,

 • inne zabytki miasta,

Skoki pod Brześciem – zwiedzanie Pałacu Niemcewiczów

Obiad, czas wolny na zakupy,

Wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych

Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

Wycieczka Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Troki – Wilno (4 dni)

Wycieczka na trasie:

Grodno – Bohatyrowicze – Lida – Nowogródek – Troki – Wilno ( 4 dni )

I dzień

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do 
Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Pomnik i Muzeum Elizy Orzeszkowej – z zewnątrz

 • stary i nowy zamek Stefana Batorego – z zewnątrz

 • kościół farny św. Franciszka Ksawerego – katedra grodzieńska

 • cerkiew kołożska z XII w.

 • sobór grodzieński

 • stary cmentarz katolicki z grobem Elizy Orzeszkowej oraz żołnierzy wojny polsko –

bolszewickiej z 1920r

 • cmentarz wojskowy z jedynym na Białorusi pomnikiem katyńskim

 • zabytkowa synagoga

 • inne zabytki miasta

Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrowiczach, krótki pobyt nad rzeką Niemen, pomnik powstańców styczniowych z 1863r w pobliskim lesie.

Przejazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, w programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku.

Jezioro Świteź – krótki pobyt na jeziorem znanym z ballad Adama Mickiewicza,
Zaosie – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd na Litwę, przekroczenie granicy białorusko – litewskiej przez przejście graniczne Bieniakonie – Salcininkai,

Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:

Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem:

 • Kościół św. Teresy z kaplicą Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie.

 • Zaułek Literacki z muzeum i pomnikiem A. Mickiewicza.

 • Pomnik księcia Giedymina założyciela Wilna

 • Uniwersytet Wileński,

 • Katedra Wileńska,

 • kościół św. Piotra i Pawła,

 • Wzgórze Trzech Krzyży,

 • Cmentarz na Rossie ( znajduje się tu grób Matki i Serce Marszałka J. Piłsudskiego )

Obiadokolacja, czas wolny, nocleg

IV dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Trok

Zwiedzanie położonego na jeziorze Galwe Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach. Zamek jest w znacznym stopniu rekonstrukcją z 2 poł. XX wieku. Zamek zniesiony w XIV–XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda,

Ulica Karaimów z charakterystyczną zabudową, na której po obu jej stronach stoją kolorowe drewniane domki, wszystkie zwrócone szczytem do drogi, wszystkie z trzema oknami w szczytowej ścianie. Żyją w nich jeszcze potomkowie osiedlonych tu w końcu XIV wieku przez Witolda karaimów.

Obiad, wyjazd do Polski, powrót do miejsca zamieszkania w godzinach wieczornych.

Świadczenia: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, organizacja specjalnych bezwizowych przepustek, opieka pilota, usługi przewodnickie, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL.

===============================================================================

Wycieczka Mińsk – Dudutki – Nieśwież – Mir (4 dni)

Wycieczka samolotowa na trasie:

Mińsk – Dudutki – Nieśwież – Mir ( 4 dni )

Atrakcyjny weekend w stolicy Białorusi”

I dzień:

10.00 – spotkanie z pilotem na hali odlotów lotniska Okęcie w Warszawie

11.55 – wylot do Mińska, linie lotnicze LOT

14.05 – przylot do Mińska

Odbiór bagaży i kontrola paszportowa, odebranie grupy na lotnisku,

Mińsk to stolica i zarazem największe miasto Białorusi, położone nad rzeką Świsłocz. Jest to największy ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju, który zamieszkuje blisko 2 miliony ludzi. Najstarsze wzmianki o Mińsku pochodzą z 1067 roku.

Autokarowa wycieczka objazdowa po Mińsku, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja

W godzinach wieczornych proponujemy wyjście do Teatru Wielkiego Opery i Baletu na przedstawienie.

Powrót do Hotelu, nocleg

II dzień:

śniadanie,

Zwiedzanie Mińska z przewodnikiem: centrum miasta – Prospekt Niezależności, Ratusz, sobór katedralny, Troickie Przedmieście, „Wyspa łez” z pomnikiem żołnierzy poległych w Afganistanie, kościół św. Symeona i Heleny, Dom rodziny Wańkowiczów, Biblioteka Narodowa, Hala lodowa „Mińsk Arena”, inne atrakcje Mińska

Kuropaty – miejsce kaźni w latach 30-tych i 40-tych tysięcy obywateli Białorusi i przedwojennej Polski

Wyjazd do miejscowości Dudutki położonej ok. 50 km od Mińska. Zwiedzanie skansenu regionalnego połączonego z degustacją trunków i potraw regionalnych.

Powrót do Mińska, obiadokolacja, nocleg

Fakultatywnie proponujemy organizację kolacji bankietowej w stylowej regionalnej restauracji z bogatym menu i muzyką na żywo.

III dzień:

Śniadanie, wyjazd na wycieczkę na trasie Mir – Nieśwież

Mir – zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.

Nieśwież – rezydencja rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. Ratusz miejski, Brama Słucka.
Powrót do Mińska, obiadokolacja, wieczorny spacer po Mińsku

IV dzień:

Śniadanie, wykwaterowanie

Zwiedzanie mińskiego browaru ALIVARIA z degustacją kilku gatunków piwa, czas wolny na zakup pamiątek.

Obiad

Przyjazd na lotnisko, nadanie bagaży, kontrola paszportowa

18.40 – wylot do Polski, LOT

18.55 – przylot do Polski, zakończenie imprezy

Świadczenia: przelot liniami LOT na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa, przejazdy autokarem/BUS-em na Białorusi zgodnie z programem, 3 noclegi ze śniadaniami, 3 obiadokolacje, obiad, opieka pilota, usługi przewodnickie w Mińsku, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz na spektakl, ubezpieczenie NNW i KL.