Wizy na Białoruś

Szanowni Państwo,

Biuro Podróży „Junior” w Białymstoku oferuje wszechstronną pomoc przy uzyskaniu wiz osobom udającym się w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych oraz prywatnych na Białoruś. W Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku załatwiamy wizy w trybie normalnym i ekspresowym.

Osoby zainteresowane wyrobieniem wizy oraz zakupem obowiązkowego ubezpieczenia KL i NNW TU UNIQA S.A. zapraszamy do naszych biur:

 • ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok, tel. 791 792 095, niski parter, pokój nr P1 ( 50 m od siedziby Konsulatu Republiki Białoruś ), e-mail: uniqa@junior.bialystok.pl

 • ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax ( 85 ) 741 57 20, tel. ( 85 ) 744 43 26, 791 792 044, 606 256 209,  e-mail:  biuro@junior.bialystok.pl 

 WAŻNE – NOWOŚĆ!
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.07.2022r Białoruś czasowo zniosła obowiązek wizowy dla obywateli RP udających się do tego kraju w celach prywatnych i turystycznych. W dalszym ciągu obowiązują wizy dla wyjazdów służbowych, przewozów towarowych i osobowych oraz dla przejazdów tranzytowych. Możliwość bezwizowego wjazdu na Białoruś będzie możliwa do 31.12.2022r.  Przy wyjazdach bezwizowych w ciągu roku można przebywać na Białorusi maksymalnie 90 dni.
Podkreślamy, iż ruch bezwizowy dotyczy WYŁĄCZNIE polsko-białoruskich przejść granicznych. Na dzień dzisiejszy bezwizowo można wjechać na Białoruś tylko przez 2 przejścia graniczne Bobrowniki – Bierestowica oraz Terespol – Brześć.  Powrót z Białorusi  przy wyjazdach bezwizowych musi odbywać się również przez dwa w/w przejścia graniczne.
Osoby planujące wjazd/wyjazd przez któreś z przejść granicznych znajdujących się pomiędzy Białorusią i Litwą oraz pomiędzy Białorusią i Łotwą w dalszym ciągu muszą posiadać bezwizową przepustkę bądź wizę. 
Aby bezwizowo wjechać na Białoruś należy posiadać przy sobie ważny paszport, ubezpieczenie NNW i KL UNIQA TU S.A. oraz w przypadku wyjazdu samochodem ubezpieczenie „Zielona karta”.
Ubezpieczenie na Białoruś UNIQA TU S.A. można zamówić w naszej firmie. Polisę ubezpieczeniową wysyłamy drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania.

Informujemy, iż  w dalszym ciągu czasowo nieczynne są przejścia graniczne Kuźnica – Bruzgi, Rudawka – Liesnaja na Kanale Augustowskim, Białowieża – Piererow w Puszczy Białowieskiej oraz Połowce – Pieszczatka.

Aktualne zasady przekraczania granicy polsko-białoruskiej są opisane na stronie https://strazgraniczna.pl/  


Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2020r zmieniły się zasady wydawania wiz na Białoruś.  Najważniejsze zmiany to:
– został rozszerzony katalog osób którym przysługują wizy bezpłatne,
– zmieniły się ceny wiz,
– zmniejszono wykaz załączników koniecznych do wyrobienia konkretnego rodzaju wizy,
– wydłużono okres wyrobienia wiz,
– zmienił się wzór wniosku wizowego,

Ujednolicone zostały ceny poszczególnych rodzajów wiz. W chwili obecnej obowiązują tylko 2 ceny  – 35 EURO za dowolną wizę wydaną w trybie normalnym i 70 EURO za dowolną wizę wydaną w trybie ekspresowym. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa może obecnie trwać do 7 dni a w przypadku wiz ekspresowych  – do 2 dni.

Wizy bezpłatne przysługują następującym kategoriom osób:
a) dzieci poniżej 12 roku życia,
b) osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
c) bliscy krewni tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki,
d) członkowie oficjalnych delegacji rządowych i parlamentarnych,
e) uczniowie i studenci uczący się na Białorusi,
f) przedstawiciele oficjalnych delegacji, osoby biorące udział w działaniach naukowych, akademickich, kulturalnych i artystycznych,
g) uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych,
h) uczestnicy wymiany miast partnerskich,
i) uczestnicy projektów o współpracy transgranicznej,

Do wyrobienia jednokrotnej wizy turystycznej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport

 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Potwierdzenie rezerwacji hotelu/mieszkania/pensjonatu dokonanej na stronie internetowej obiektu, poprzez booking.com czy poprzez inne portale rezerwacyjne – wyłącznie w przypadku wyjazdów do 10 dni
  LUB

 • Potwierdzenie rezerwacji od białoruskiej firmy turystycznej – załatwia nasze Biuro

 • Polisa NNW i KL  UNIQA TU S.A. – wystawia nasze Biuro

W przypadku posiadania potwierdzenia od białoruskiej firmy turystycznej możliwy jest wyjazd turystyczny do 30 dni.

Do wyrobienia jedno lub dwukrotnej wizy służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport

 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Skan zaproszenia od partnera białoruskiego ( firma/instytucja/organizacja ) według specjalnego wzoru (tzw. Chodatajstwo)

 • Polisa NNW i KL  UNIQA TU S.A. – wystawia nasze Biuro

Do wyrobienia jedno lub dwukrotnej wizy prywatnej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport

 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Skan 3 stron paszportu osoby zapraszającej z Białorusi ( strona ze zdjęciem, strona z danymi osobowymi w jęz. rosyjskim, strona z podanym adresem zamieszkania )

 • polisa NNW i KL UNIQA TU S.A. – wystawia nasze Biuro

Wszystkim osobom planującym turystyczny wyjazd na Białoruś proponujemy:

 • rezerwację noclegów i wyżywienia

 • usługi przewodnickie i transportowe

 • atrakcyjny program turystyczny

 • ubezpieczenie KL i NNW UNIQA TU S.A. 

 • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim ( przy grupach zorganizowanych )

UWAGA: wizy turystyczne mogą być tylko jednokrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni. Jedno lub dwukrotne wizy służbowe i prywatne są także wydawane maksymalnie na okres do 30 dni.

Pośredniczymy również przy wyrabianiu długoterminowych wiz służbowych dla kierowców firm transportowych, firm i instytucji, długoterminowych wiz prywatnych oraz tranzytowych.

Dla uzyskania wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

 • Paszport z wstawioną już wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )

 • Kserokopia strony paszportu z docelową wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Obowiązkowe ubezpieczenie NNW i KL UNIQA TU S.A.  – wystawia nasze Biuro

 • Ksero licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób

 • Oryginał/ksero zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 

 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców którym mają być wyrobione wizy

 • Skan prawa jazdy kierowcy

UWAGA: Wizy tranzytowe wydawane są na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.  Wizy długoterminowe są wydawane na okres od 3 miesięcy do 2 lat.

Dla uzyskania wizy długoterminowej służbowej dla przedstawicieli firm i instytucji potrzebne są
następujące dokumenty:

 • Wypełniony komputerowo drukowanymi literami wniosek wizowy

 • Jedno kolorowe zdjęcie

 • Paszport ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia terminu ważności długoterminowej wizy

 • Ubezpieczenie NNW i KL UNIQA TU S.A. – wystawia nasze Biuro

 • Oryginał lub skan zaproszenia od białoruskiej instytucji lub kontrahenta wystawione według specjalnego wzoru (tzw. Chodatajstwo)

 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie długoterminowych  wiz służbowych wraz z wymienieniem nazwisk osób którym mają być wyrabiane wizy

UWAGA: Zaproszenie na wizę długoterminową może wystawić tylko białoruska firma działająca w formie spółki prawa handlowego. Takie zaproszenie może także wystawić białoruski organ administracji państwowej, stowarzyszenie czy inna organizacja.  Zaproszenia  długoterminowe wystawione przez białoruskich Indywidualnych Przedsiębiorców tzw. IP nie są honorowane przez placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce.
Informujemy także, iż w przypadku wiz wielokrotnych Konsul ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów takich jak umowa o współpracy, umowa o pracę, itp.

Dla uzyskania długoterminowej wizy prywatnej potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wypełniony komputerowo wniosek wizowy

 • Paszport

 • Kolorowe zdjęcie

 • ORYGINAŁ zaproszenia od osoby z Białorusi wypełnione na specjalnym formularzu – dotyczy wiz kwartalnych i rocznych. Powyższe zaproszenie wyrabia się w odpowiednim oddziale Milicji w miejscu zamieszkania osoby zapraszającej.
  UWAGA: zaproszenia potwierdzane przez białoruskiego notariusza nie są już honorowane.

 • Ubezpieczenie NNW i KL UNIQA TU S.A. – wystawia nasze Biuro

Informujemy również, iż przy pobytach dłuższych niż 10 dni wymagana jest obowiązkowa rejestracja. W przypadku noclegów w hotelu rejestracji pobytu dokonuje hotel, przy noclegach na kwaterach prywatnych, u rodziny, itp. rejestracji należy dokonać w odpowiednim Komisariacie Milicji. Potwierdzeniem rejestracji jest specjalny dokument wydawany przez hotel lub Milicję. Należy go okazać  funkcjonariuszowi białoruskiej Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy w drodze powrotnej.

UWAGA:
Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku przyjmuje wnioski wizowe wypełnione wyłącznie komputerowo oraz bez żadnych poprawek czy uzupełnień. Wnioski wizowe wypełnione ręcznie i z poprawkami nie są przyjmowane.

Świadczymy usługi komputerowego wypełniania wniosków wizowych dla klientów. W naszych biurach można także uiścić w polskich złotych opłatę wizową na rzecz Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku.

  Cennik opłat wizowych na Białoruś