NIEZAPOMNIANE WYCIECZKI NA BIAŁORUŚ

WYCIECZKI NA BIAŁORUŚ

Oferty dla grup zorganizowanych

Grodno - Bohatyrewicze ( 1 dzień )

Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Dolny i Górnu zamek Stefana Batorego
 • cerkiew kołożska z XII w.
 • zabytkowy cmentarz katolicki
 • pomnik katyński
 • Kościół Farny pw. Św. Franciszka Ksawerego oraz inne zabytki Grodna
 • grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Przerwa na obiad w trakcie zwiedzania 
Ok. 18.00 – Wyjazd do Polski

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek ( 2 dni ) - autokar

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum,grób i pomnik Elizy Orzeszkowej
 • Dolny i Górny zamek Stefana Batorego
 • cerkiew kołożska z XII w.
 • zabytkowy cmentarz katolicki
 • pomnik katński
 • kościół farny pw. Św. Franciszka Ksawerego oraz inne zabytki Grodna
 • grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza
 • kościół pw. Przemienienia Pańskiego – miejscu chrztu Adama Mickieiwcza oraz zaślubin króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską
 • Ruiny średniowiecznego zamku – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego

Obiad, przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w godzinach wieczornych

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir (3 dni)

I dzień:
Wyjazd autokarem na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem.

W programie zwiedzania:

 • Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej
 • dolny i górny zamek Stefana Batorego
 • cerkiew kołożska z XII w.
 • pomnik katyński
 • zabytkowy cmentarz katolicki
 • kościół farny i inne zabytki Grodna
 • Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczacz

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny.

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem

W programie zwiedzania:

 • Muzeum, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza
 • Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego
 • Ruiny średniowiecznego zamku

  wyjazd do Zaosia – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.

Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.
Obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście Bruzgi-Kuźnica Białostocka

Wycieczka Litwa – Białoruś - Troki – Wilno – Lida - Nowogródek – Grodno ( 4 dni )

I dzień:
Wyjazd na Litwę we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do Trok, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich, przejazd do Wilna, zwiedzanie miasta – cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, Wzgórze III Krzyży. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), czas wolny

II dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem ( Ostra Brama, Katedra i Starówka Wileńska, Muzeum i pomnik Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, kościół św. Anny ) Obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, przejazd na Białoruś, Zwiedzanie zamku Gedyminów w Lidzie,  przyjazd do Nowogródka, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny,  ruiny średniowiecznego zamku. Przejazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Grodna z przewodnikiem: Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, dolny i górny zamek Stefana Batorego, cerkiew kołożska z XII w, zabytkowy cmentarz katolicki, pomnik katyński, kościół farny i inne zabytki Grodna. Obiad, wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Biaostocka.

Grodno – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir ( 3 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na granicę w godzinach porannych, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
Kościół Farny i inne zabytki Grodna
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, spotkanie z przewodnikiem.
W programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego, miejscu ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańska oraz chrztu Adama Mickiewicza, ruiny średniowiecznego zamku.
wyjazd do Zaosia – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku A.Mickiewicza.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ). obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku z przewodnikiem. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.
Obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście Bruzgi – Kuźnica Białostocka,

Świadczenia: 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, obiad, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, opieka licencjonowanego przewodnika, usługi przewodnickie w Grodnie, Nowogródku i Mirze, opłaty graniczne.

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Kosów Poleski – Skoki (3 dni)

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
Zabytkowy cmentarz katolicki
cerkiew kołożska z XII w.
pomnik katyński
Kościół Farny i inne zabytki Grodna
Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach

Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ). Przy hotelu znajduje się parking strzeżony.

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka,
W programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Farny, ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt
wyjazd do Zaosia – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.
Kosów Poleski ( palac Pusłowskich, kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Dworek T.Kościuszki )
Skoki – Pałac Niemcewiczów
obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej 

Świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania, obiad, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Grodno – Bohatyrewicze – Lida – Bołcienniki – Bieniakonie – Gojcieniszki – Nowogródek – jezioro Świteź – Zaosie – Tuhanowicze – Mir – Baranowicze – Nieśwież ( 4 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd
przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, cerkiew kołożska z XII w. zabytkowy cmentarz katolicki, pomnik katyński, kościół farny i inne zabytki Grodna , Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach.
zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie, przejazd do Lidy, zwiedzanie miasta z przewodnikiem: zamek książąt litewskich, barokowy kościół farny.
Przejazd do miejscowości Bieniakonie, zwiedzanie kościoła św. Jana Chrzciciela – miejsca ślubu ukochanej Adama Mickiewicza Maryli Wereszczakówny z hrabią Stanisławem Puttkamerem. Grób Maryli Wereszczakówny obok kościoła.
Zwiedzanie Bołciennik: gaik Maryli i pałac rodzinny Puttkamerów. Miejsce zamieszkania po ślubie Maryli Wereszczakówny.
Zwiedzanie Gojcieniszek: dwór obronny Nonhartów z lat 1611 – 1612. Przez kilkadziesiąt lat x XVIII wieku dwór należał do rodziny Puttakmerów. Było to także miejsce znane i odwiedzane przez Adama Mickiewicza.
Powrót do Lidy, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nowogródka.
W programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt,
Zwiedzanie Tuhanowicz – rodzinnej miejscowości Maryli Wereszczakówny. Od XVIII w. Tuhanowicze należały do Antoniego Wereszczako – ojca Maryli Wereszczakówny. Kamień Filaretów w lesie – legendarne miejsce spotkań Mickiewicza z Marylą, park Wereszczaków z altaną z XVIII wieku.
Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Baranowicz na nocleg, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ) obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Obiad
Wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Brześć – Terespol.
Przejazd do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty drogowe i graniczne.

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Żyrowice - Brześć (4 dni)
Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum, pomnik  i grób Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, kościół farny, cerkiew kołożska z XII w., pomnik katyński, zxabytkowy cmentarz katolicki, inne zabytki Grodna.
Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie,
Przejazd do Nowogródka.
W programie zwiedzania: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt,
Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza
Przejazd do Baranowicz na nocleg, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Żyrowic pod Słonimem, zwiedzanie klasztoru bazylianów z cudownym obrazem MB Żyrowickiej, powrót do Brześcia, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:

Śniadanie, zwiedzanie Brześcia – twierdza brzeska oraz inne zabytki miasta, obiad,  wyjazd do Polski, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Brześć – Terespol.
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Mir – Nieśwież – Brześć ( 4 dni )
Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd, przejazd do Grodna, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, spotkanie z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania: Muzeum, grób i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego,cerkiew kołożska, pomnik katyński, zabytkowy cmentasrz katolicki, kościół farny i inne zabytki Grodna.
Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ), obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nowogródka, zwiedzanie miasta: Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, kościół farny, ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt,
Przejazd do Zaosia, zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza
Przejazd do Baranowicz na nocleg, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Zamek Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Brześcia, krótkie zwiedzanie miasta ( min. twierdza brzeska ). obiad, Czas wolny na zakupy, przekroczenie granicy przez przejście Brest – Terespol.
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Mińsk– Orsza - Katyń – Smoleńsk - Nieśwież - Baranowicze - Brześć ( 4 dni )
Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej, przejazd do Mińska
zwiedzanie Mińska z przewodnikiem: Katedra św. Ducha, Katedra św. Szymona i Heleny, Stare Miasto, Kuropaty – miejsce kaźni tysięcy obywateli byłego ZSRR oraz Polski.
Przejazd do Orszy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wyjazd na całodzienną wycieczkę do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku. Krótki pobyt na miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
Powrót do Orszy w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża, zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła pw. Bożego Ciała. W kryptach kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodziny Radziwiłłów. Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Brześcia, krótkie zwiedzanie miasta – twierdza brzeska, czas wolny na zakupy, obiad. Wyjazd do Polski.
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia:
3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i rosyjskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Grodno – Bohatyrewicze – Nowogródek – Zaosie – Baranowicze – Nieśwież – Mir – Kosów Poleski – Skoki – Rużany – Wołczyn ( 4 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na granicę we wczesnych godzinach porannych. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
zabytkowy cmentarz katolicki
cerkiew kołożska z XII w.
pomnik katyński
Kościół farny i inne zabytki Grodna
Grób znanych z „Nad Niemnem” Jana i Cecylii w podgrodzieńskich Bohatyrewiczach
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienką ). Przy hotelu znajduje się parking strzeżony.

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, po drodze miejscowość Jewłasze, pomnik ku czci Jana Piwnika ps.”Ponury”, zwiedzanie Nowogródka z polskojęzycznym przewodnikiem
W programie zwiedzania:
Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Farny
Ruiny średniowiecznego zamku
Jezioro Świteź – krótki pobyt
wyjazd do Zaosia – zwiedzanie dworku rodzinnego A.Mickiewicza.
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest kompleksem zamkowym zaliczonym do zabytków kultury światowej UNESCO.
Kosów Poleski ( pałac Pusłowskich, kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Dworek T.Kościuszki )
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie
Rużany – ruiny pałacu Sapiehów
Kosów Poleski – Dworek T.Kościuszki
Wołczyn – ruiny kościoła pw. Św. Trójcy ( miejsce urodzenia, chrztu i pierwszego pochówku ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego ).
Skoki – Pałac Niemcewiczów
Obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w Brześciu

Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia:
3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, koszt wiz białoruskich i rosyjskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Orsza – Katyń – Nieśwież – Mir – Nowogródek – Grodno – Bohatyrewicze ( 4 dni )
Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej. Przyjazd do Orszy w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wyjazd na całodzienną wycieczkę do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku. Krótki pobyt na miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.
Powrót do Orszy w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nieświeża, zwiedzanie: zespół pałacowo – parkowy , dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( w 2005r. wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła – „Sierotki” z grobami rodziny Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz.
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zamku Radziwiłłów z XVI. Zamek w Mirze stanowił pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Grodna z polskojęzycznym przewodnikiem: XVII-wieczny kościół jezuitów św. Franciszka Ksawerego – obecnie katedra grodzieńska, kościół sióstr Brygidek, zamek Stefana Batorego, Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej.
Przejazd do Bohatyrewicz na grób znanych z powieści Elizy Orzeszkowej Jana i Cecylii.
obiad
Wyjazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka,
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 3 noclegi, 3 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, usługi przewodnickie w Grodnie i Nowogródku, opieka licencjonowanego pilota, koszt wiz rosyjskich oraz białoruskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Mińsk – Słonim – Rużany – Kosów Poleski – Bereza Kartuska – Brześć ( 5 dni )
Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. W programie zwiedzania:
Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej
Zamek Stefana Batorego
pomnik katyński
zabytkowy cmentarz katolicki
cerkiew kołożska z XII w.
kościół farny i inne zabytki Grodna
Zakwaterowanie w hotelu  w Grodnie ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ).
Obiadokolacja, czas wolny, nocleg

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie  z polskojęzycznym przewodnikiem
W programie zwiedzania:
Muzeum, kopiec i pomnik Adama Mickiewicza
Kościół Farny
Ruiny średniowiecznego zamku
Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przyjazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. 
Przyjazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami ) obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Całodzienna wycieczka do Mińska, zwiedzanie miasta: Troickie Przedmieście z ‚wyspą łez”, zabytkowyt kościół św. Szymona i Heleny, ratusz, Biblioteka Narodowa, Prospekt Niezależności, inne zabytki miasta
W godzinach wieczornych powrót do hotelu w Baranowiczach, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,
Słonim – zwiedzanie miasta ( kościół św. Andrzeja, Pałac Hrabiego Pusłowskiego ),
Różany – ruiny pałacu Sapiehów
Kosów Poleski ( kościół p.w. Św. Trójcy – miejsce chrztu T.Kościuszki, Dworek T.Kościuszki )
Bereza Kartuska – ruiny klasztoru Kartuzów
Przyjazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu ( pokoje 2-osobowe z łazienkami )

V dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Brześcia – twierdza brzeska oraz inne zabytki, czas wolny na zakupy, obiad
Przejazd na granicę, przekroczenie granicy białorusko-polskiej w Brześciu
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: przejazd autokarem klasy LUX, 4 noclegi, 4 obiadokolacje, 4 śniadania, obiad, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi.

Grodno – Mińsk – Nowogródek – Jezioro Świteź – Zaosie – Mir – Baranowicze – Nieśwież – Słonim – Rużany ( 5 dni )

Proponowany program pobytu

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem ( Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, cerkiew kołożska, pomnik katyński, zabytkowy cmentarz katolicki, kościół farny, klasztor św. Brygidy )
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny

II dzień:
Śniadanie, Przejazd do Mińska, zwiedzanie miasta: Troickie Przedmieście z „wyspą łez”, Biblioteka Narodowa, Ratusz, Prospekt Niezależności, kościół św. Szymona i Heleny, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie
Zwiedzanie zamku w Mirze
przejazd do Nowogródka – dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie ruin Zamku Mendoga z XI w., kościoła farnego (gdzie brał ślub Jagiełło i ochrzczony został Adam Mickiewicz), Muzeum A. Mickiewicza; spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza.
Jezioro Świteź – krótki pobyt
Zaosie – Dom rodzinny Adama Mickewicza
Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.
Kosów Poleski – dworek T.Kościuszki
Różany – ruiny pałacu Sapiehów
Przejazd do Brześcia na nocleg, obiadokolacja

V dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, zwiedzanie Brześcia – tweierdza brzeska  i inne zabytki miasta, czas wolny, obiad
Przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne w Brześciu
Powrót do miejsca zamieszkania

Świadczenia: 4 noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, wizy turystyczne i obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Grodno – Nowogródek – Mir – Nieśwież – Baranowicze – Mińsk ( 5 dni )

Proponowany program pobytu

I dzień:
Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu,obiadokolacja, czas wolny

II dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Grodna z polskojęzycznym przewodnikiem ( Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Zamek Stefana Batorego, kościół Farny, klasztor św. Brygidy )
Przejazd do Nowogródka – dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwiedzanie ruin Zamku Mendoga z XI w., kościoła farnego ( gdzie brał ślub Jagiełło i ochrzczony został Adam Mickiewicz ), Muzeum A. Mickiewicza; spacer po górze zamkowej i kopcu Mickiewicza.
Zakwaterowanie w hotelu w Lidzie, obiadokolacja, czas wolny

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Mir, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jedynym zachowanym kompleksem zamkowym na Białorusi który został zaliczony do zabytków kultury światowej przez UNESCO.
Przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny

IV dzień:
Śniadanie, całodzienna wycieczka do Mińska, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny

V dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,  przekroczenie granicy białorusko-polskiej, powrót do miejsca zamieszkania  w godzinach wieczornych.

Świadczenia: 4 noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, opieka licencjonowanego pilota, usługi przewodnickie na Białorusi, wizy turystyczne, koszt wiz białoruskich i obsługi wizowej, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

Informacje dodatkowe:
Na wszystkie wyżej wymienione trasy wycieczkowe zapewniamy pełną obsługę wizową, opiekę licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznych przewodników, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach na Białorusi, ubezpieczenie NNW i KL, transport autokarem klasy LUX.
W celu wyrobienia białoruskiej wizy turystycznej na około 10 dni przed planowanym terminem wyjazdu na Białoruś musimy otrzymać paszport, wypełniony wniosek wizowy oraz jedno kolorowe zdjęcie każdej wyjeżdżającej osoby. Wniosek wizowy można pobrać z naszej strony www.junior.bialystok.pl 
Wszystkim zainteresowanym służymy pomocą przy wypełnianiu wniosku wizowego.