Kontakt

 

 

Skontaktuj się z nami

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE JUNIOR S.C. Eugeniusz Ławreniuk Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białystok przy ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, NIP: 5422237891, REGON: 050340659, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Biuro Podróży „JUNIOR” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski
ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok
(wejście do Biura od ul. Wyszyńskiego) 

Oddział:
ul. Elektryczna 1, 15-080 Białystok ( obok Konsulatu Generalnego Republiki Białoruś )

NIP: 542-22-37-891

Kontakt telefoniczny z biurem:
tel/fax. 85 741 57 20
tel. 85 744 43 26
tel. kom. 791 792 044

– dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00

Kontakt z właścicielami biura:

  • Ławreniuk Eugeniusz tel. kom. 606 256 209
  • Bobrowski Jerzy tel. kom. 602 470 422

e-mail: biuro@junior.bialystok.pl

Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI O/Białystok
80 1050 1823 1000 0092 0364 7897