Kontakt

 

 

Skontaktuj się z nami

 

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE JUNIOR S.C. Eugeniusz Ławreniuk Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białystok przy ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, NIP: 5422237891, REGON: 050340659, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

  PUHP „JUNIOR” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski
  ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok
  (wejście do Biura od ul. Wyszyńskiego) 
  Kontakt telefoniczny z biurem:
  tel. stacjonarny 85 741 57 20, 85 744 43 26
  tel. kom. 791 792 044, 791 792 095
  NIP: 542-22-37-891,
  REGON: 050340659
  Gwarancja Ubezpieczeniowa Organizatora Turystyki na 2024r na kwotę 540 000,02 PLN wydana przez TU UNIQA S.A.

  www.junior.bialystok.pl
  www.junior-pielgrzymki.pl
  www.bialowieza.net.pl
  e-mail: biuro@junior.bialystok.pl 


  Kontakt z właścicielami biura:
  • Ławreniuk Eugeniusz tel. kom. 606 256 209
  • Bobrowski Jerzy tel. kom. 602 470 422

  Nr konta:

  ING BANK ŚLĄSKI O/Białystok
  80 1050 1823 1000 0092 0364 7897