Wizy i ubezpieczenia na Białoruś

Szanowni Państwo,

Biuro Podróży “Junior” w Białymstoku oferuje wszechstronną pomoc przy uzyskaniu wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń medycznych osobom udającym się w celach turystycznych, biznesowych, tranzytowych oraz prywatnych na Białoruś. W Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku pomagamy w wyrobieniu wiz w trybie normalnym oraz ekspresowym.

Osoby zainteresowane wyrobieniem wizy oraz zakupem obowiązkowego ubezpieczenia medycznego zapraszamy do naszego Biura:

 • ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax ( 85 ) 741 57 20, tel. ( 85 ) 744 43 26, 791 792 044, 606 256 209,  e-mail:  biuro@junior.bialystok.pl 

W chwili obecnej obywatele RP nie muszą posiadać wizy aby wjechać na Białoruś. Bezwizowy wjazd obowiązuje do 31.12.2023r. 
Obowiązkową polisę ubezpieczeniową na Białoruś firmy TU EUROPA S.A można osobiście zakupić w naszych biurach bądź zamówić jej elektroniczną wersję z możliwością samodzielnego wydrukowania. Oba warianty polis są ważne i uznawane przez białoruską straż graniczną.

Aktualne zasady przekraczania granicy polsko-białoruskiej są opisane na stronie https://strazgraniczna.pl/  

====================================================================

Osoby planujące wyrobienie wizy białoruskiej informujemy, iż opłata wizowa wynosi 35 EURO za dowolną wizę wydaną w trybie normalnym i 70 EURO za dowolną wizę wydaną w trybie ekspresowym. W przypadku wiz wyrabianych w trybie normalnym cała procedura wizowa zajmuje 5 dni roboczych a w przypadku wiz ekspresowych  – 2 dni robocze.

Do wyrobienia jednokrotnej wizy turystycznej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport

 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Potwierdzenie rezerwacji hotelu/mieszkania/pensjonatu dokonanej na stronie internetowej obiektu, poprzez booking.com czy poprzez inne portale rezerwacyjne – wyłącznie w przypadku wyjazdów do 10 dni
  LUB

 • Potwierdzenie rezerwacji noclegów od białoruskiej firmy turystycznej – załatwia nasze Biuro

 • Ubezpieczenie medyczne – wystawia nasze Biuro

W przypadku posiadania potwierdzenia od białoruskiej firmy turystycznej możliwy jest wyjazd turystyczny do 30 dni.

Do wyrobienia jedno lub dwukrotnej wizy służbowej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport

 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Skan zaproszenia od partnera białoruskiego ( firma/instytucja/organizacja ) według specjalnego wzoru (tzw. Chodatajstwo)

 • Ubezpieczenie medyczne – wystawia nasze Biuro

Do wyrobienia jedno lub dwukrotnej wizy prywatnej niezbędne są następujące dokumenty:

 • Paszport

 • Kserokopia strony paszportu ze zdjęciem

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Skan 3 stron paszportu osoby zapraszającej z Białorusi ( strona ze zdjęciem, strona z danymi osobowymi w jęz. rosyjskim, strona z podanym adresem zamieszkania )

 • Ubezpieczenie medyczne – wystawia nasze Biuro

Wszystkim osobom planującym turystyczny wyjazd na Białoruś proponujemy:

 • rezerwację noclegów i wyżywienia

 • usługi przewodnickie i transportowe

 • atrakcyjny program turystyczny

 • ubezpieczenie medyczne

 • opiekę licencjonowanego pilota z jęz. rosyjskim ( przy grupach zorganizowanych )

UWAGA: wizy turystyczne mogą być tylko jednokrotne i są wydawane maksymalnie na okres do 30 dni. Jedno lub dwukrotne wizy służbowe i prywatne są także wydawane maksymalnie na okres do 30 dni.

Pośredniczymy również przy wyrabianiu długoterminowych wiz służbowych dla kierowców firm transportowych, firm i instytucji, długoterminowych wiz prywatnych oraz tranzytowych.

Dla uzyskania wizy długoterminowej dla kierowców firm transportowych potrzebne są następujące dokumenty:

 • Paszport z wstawioną już wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )

 • Kserokopia strony paszportu z docelową wizą rosyjską ( w przypadku wiz tranzytowych )

 • Poprawnie wypełniony wniosek wizowy wraz z dołączonym kolorowym zdjęciem

 • Obowiązkowe ubezpieczenie medyczne – wystawia nasze Biuro

 • Ksero licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób

 • Oryginał/ksero zaświadczenia o przynależności do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 

 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie białoruskich wiz tranzytowych lub docelowych wraz z wymienieniem nazwisk kierowców którym mają być wyrobione wizy

 • Skan prawa jazdy kierowcy

UWAGA: Wizy tranzytowe wydawane są na okres ważności rosyjskiej wizy docelowej, nie dłużej jednak niż na rok.  Wizy długoterminowe są wydawane na okres od 3 miesięcy do 2 lat.

Dla uzyskania wizy długoterminowej służbowej dla przedstawicieli firm i instytucji potrzebne są
następujące dokumenty:

 • Wypełniony komputerowo drukowanymi literami wniosek wizowy

 • Jedno kolorowe zdjęcie

 • Paszport ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia terminu ważności długoterminowej wizy

 • Ubezpieczenie medyczne – wystawia nasze Biuro

 • Oryginał lub skan zaproszenia od białoruskiej instytucji lub kontrahenta wystawione według specjalnego wzoru (tzw. Chodatajstwo)

 • Pismo przewodnie napisane na blankiecie firmowym adresowane na Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku, ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok z prośbą o wydanie długoterminowych  wiz służbowych wraz z wymienieniem nazwisk osób którym mają być wyrabiane wizy

UWAGA: Zaproszenie na wizę długoterminową może wystawić tylko białoruska firma działająca w formie spółki prawa handlowego. Takie zaproszenie może także wystawić białoruski organ administracji państwowej, stowarzyszenie czy inna organizacja.  Zaproszenia  długoterminowe wystawione przez białoruskich Indywidualnych Przedsiębiorców tzw. IP nie są honorowane przez placówki dyplomatyczne Republiki Białoruś w Polsce.
Informujemy także, iż w przypadku wiz wielokrotnych Konsul ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów takich jak umowa o współpracy, umowa o pracę, itp.

Dla uzyskania długoterminowej wizy prywatnej potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wypełniony komputerowo wniosek wizowy

 • Paszport

 • Kolorowe zdjęcie

 • ORYGINAŁ zaproszenia od osoby z Białorusi wypełnione na specjalnym formularzu – dotyczy wiz kwartalnych i rocznych. Powyższe zaproszenie wyrabia się w odpowiednim oddziale Milicji w miejscu zamieszkania osoby zapraszającej.
  UWAGA: zaproszenia potwierdzane przez białoruskiego notariusza nie są już honorowane.

 • Ubezpieczenie medyczne – wystawia nasze Biuro

Informujemy również, iż przy pobytach dłuższych niż 10 dni wymagana jest obowiązkowa rejestracja. W przypadku noclegów w hotelu rejestracji pobytu dokonuje hotel, przy noclegach na kwaterach prywatnych, u rodziny, itp. rejestracji należy dokonać w odpowiednim Komisariacie Milicji. Potwierdzeniem rejestracji jest specjalny dokument wydawany przez hotel lub Milicję. Należy go okazać  funkcjonariuszowi białoruskiej Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy w drodze powrotnej.

UWAGA:
Konsulat Republiki Białoruś w Białymstoku przyjmuje wnioski wizowe wypełnione wyłącznie komputerowo oraz bez żadnych poprawek czy uzupełnień. Wnioski wizowe wypełnione ręcznie i z poprawkami nie są przyjmowane.

Świadczymy usługi komputerowego wypełniania wniosków wizowych dla klientów. W naszych biurach można także uiścić w polskich złotych opłatę wizową na rzecz Konsulatu Republiki Białoruś w Białymstoku.

  Cennik opłat wizowych na Białoruś