Cennik opłat wizowych

WIZY SŁUŻBOWE NA BIAŁORUŚ

Wiza jednokrotna

25

Wiza jednokrotna – ekspres

50

Wiza dwukrotna

35

Wiza dwukrotna – ekspres

70

Wiza wielokrotna – do 3 miesięcy

60

Wiza wielokrotna – do 3 miesięcy – ekspres

120

WIZY GOŚCINNE NA BIAŁORUŚ

Wiza jednokrotna

25

Wiza jednokrotna – ekspres

50

Wiza dwukrotna

35

Wiza dwukrotna – ekspres

70

Wiza wielokrotna – do 3 miesięcy

60

Wiza wielokrotna – do 3 miesięcy – ekspres

120

Wiza turystyczna

25

Wiza turystyczna – ekspres

50

Wiza turystyczna grupowa ( powyżej 5 osób )

10

WIZY TRANZYTOWE NA BIAŁORUŚ

Wiza jednokrotna

10

Wiza jednokrotna – ekspres

20

Wiza dwukrotna

15

Wiza dwukrotna – ekspres

30

WIZY WIELOKROTNE DŁUGOTERMINOWE NA BIAŁORUŚ

Wiza służbowa

60

Wiza służbowa – ekspres

120

Wiza tranzytowa

35

Wiza tranzytowa – ekspres

70

Wiza gościnna

60

Wiza gościnna – ekspres

120

Wiza do pracy

60

Wiza do pracy – ekspres

120