Środki unijne

PUHP „Junior” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich BON ANTYWIRUSOWY Umowa o powierzenie grantu nr BON116.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wprowadzenie w firmie nowych innowacyjnych zmian produktowych polegających na stworzeniu platformy sprzedażowej służącej do kojarzenia kontrahentów i sprzedaży produktów regionalnych z Podlasia tj. rękodzieła ludowego, regionalnych produktów żywnościowych, pamiątek, dzieł sztuki, itp. Platforma sprzedażowa pozwoli nie tylko utrzymać istniejące ale również stworzy nowe miejsca pracy w firmie i uniezależni nas od problemów szeroko pojętej branży turystycznej związanych z epidemią COVID-19.

Całkowita wartość projektu wynosi: 122 434,88 PLN (wartość wydatków kwalifikowanych 99 540,55 PLN).
Dofinansowanie projektu z UE: 89 586,49 PLN