Narewka

Rzeka Narewka lewy dopływ rzeki Narew, wypływa z bagien Dzikiego Nikoru na Białorusi i na 1/3 długości rzeki jest za naszą granicą. Prawie w całości płynie przez teren Puszczy Białowieskiej. Kajakiem można płynąć przez Polanę Białowieską oraz od Kosego Mostu z granicy Parku w dół rzeki. W części rzeki przepływającej przez Białowieski PN obowiązuje zakaz pływania kajakami. Rzeka meandrując płynie zarówno przez zwarte kompleksy leśne jak też wśród malowniczych łąk i obok wsi położonych nad rzeką.

Spływ kajakowy rzeką Narewką /1 dniowy/
Spływ kajakowy rzeką Narewką / 3 dni /
Oferta grup