BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY W PIGUŁCE

W programie:

✓ wyjazd

Kładka „Żebra Żubra” to znana ścieżka prowadząca przez nieco podmokłe tereny Puszczy Białowieskiej. Wędrując drewnianą kładką wśród olch, jesionów, świerków i lip można całkowicie zatracić się w uroku krajobrazu i dźwiękach ptasich koncertów, lub

Ścieżka dydaktyczna „Puszczańskie Drzewa” – poznajemy liczne gatunki flory typowej dla Puszczy Białowieskiej, w tym okazałe dęby, lipy, jesiony. Trasa prowadzi z Białowieży przez Rezerwat Krajobrazowy im. W. Szafera do Pokazowego Rezerwatu Zwierząt.

Rezerwat Pokazowy Żubrów – przedstawia gatunki zwierząt występujących na terenie Puszczy Białowieskiej, tj.: żubry, koniki tarpany, wilki, dziki, jelenie, sarny, oraz łosie – wstęp, wystawa o Żubrze – zwiedzanie.

Park Pałacowy – carskie założenie parkowe w stylu angielskim z zabytkowym obeliskiem.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne – multimedialna prezentacja charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne, procesy ekologiczne i zjawiska przyrodnicze. W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków tj. sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne – wstęp.

✓ powrót