Wizy do Rosji

Zapraszamy do skorzystania z usług pośrednictwa naszego Biura przy wyrabianiu wiz do Rosji. Pośredniczymy w wyrabianiu wiz turystycznych, służbowych oraz prywatnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSEK WIZOWY 
wypełniony osobiście ON-LINE lub w BP JUNIOR,


PASZPORT

ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży do Rosji i posiadający przynajmniej 2 puste strony.


AKTUALNE KOLOROWE DJĘCIE 
nie starsze niż sprzed 6 miesięcy,  3,5 cm na 4,5 cm; zdjęcie powinno być wykonane na jasnym tle z wyraźnym wizerunkiem twarzy, zrobione na wprost, bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (za wyjątkiem cudzoziemców, dla których noszenie nakrycia głowy jest obowiązkowym atrybutem przynależności narodowej lub religijnej pod warunkiem, że cudzoziemiec w takim nakryciu głowy widnieje na zdjęciu w paszporcie).

POLISA UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR – ubezpieczenie na całą Rosję lub na cały świat;

Oraz w zależności od rodzaju wizy wymagane są:
– WIZY TURYSTYCZNE:
VOUCHER TURYSTYCZNY, a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną /dodatkowo płatne/.

WIZY SŁUŻBOWE/BIZNESOWE
ZAPROSZENIE BIZNESOWE (potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego);
o numer TELEXU wysłanego do odpowiedniego konsulatu wg rejonizacji paszportowej
o oryginał z Federalnej Służby Migracyjnej [FMS] o skan ZAPROSZENIA FIRMOWEGO wypisanego po rosyjsku na papierze firmowym rosyjskiej firmy                       posiadającej osobowość prawną (INN), do której udaje się aplikujący o wizę (kto, kogo, w jakim celu i                 na ile zaprasza).

– WIZY PRYWATNE:
ZAPROSZENIE – sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza – przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego – obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.

INFORMACJE DODATKOWE:
INFORMACJA AMBASADY ROSYJSKIEJ: złożone dokumenty powinny spełniać wymogi określone przepisami prawa Federacji Rosyjskiej. W przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów lub kwestionariuszy z jawnie niewiarygodnymi danymi nastąpi odmowa wydania wizy. Opłata konsularna pobierana jest przed rozpatrzeniem dokumentów i w przypadku odmowy wydania wizy nie podlega zwrotowi.
UWAGA: o każdym wydaniu wizy decyduje KONSUL. Konsul ma prawo NIE WYDANIA WIZY bez podania przyczyn, ma też prawo wydania wizy na termin krótszy niż podany we wniosku.

Opłaty wizowe

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):

– wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa – 154,00 PLN
– wiza prywatna jednokrotna – 232,00 PLN
– wiza jednokrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej – 232,00 PLN
– wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich – 0PLN (bezpłatnie)

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym (nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):
– wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa – 308,00 PLN
– wiza prywatna jednokrotna – 424,00 PLN
– wiza jednokrotna dla osób, biorących udział w działalności religijnej – 424,00 PLN
– wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów partnerskich – 308,00 PLN

Uwaga! 
Opłata serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego (INVISA FIDUCIARI SERVICES) – 27,00 EURO w równowartości PLN podawanej do wiadomości przez IFS na każdy tydzień 
Opłata za pośrednictwo wizowe: 120,00 PLN
Opłata za przesyłki do/z Warszawy: 55,00 PLN
Opłaty wizowe nie podlegają zwrotowi.

Informacje dodatkowe:
Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Warszawie otwarty jest w poniedziałki, wtorki, czwartki  i piątki.  W środę dokumenty nie są przyjmowane.

Szczegółowe informacje i składanie dokumentów:

Biuro Podróży „Junior”, ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel. 85 741 57 20,  85 744 43 26, w godzinach 08.00 – 17.00, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl