Wycieczki do Katynia i Smoleńska

katynismolensk
katyn1
katyn2
katyn10
katyn11
katyn13
katyn15
katyn17
katyn21

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Biuro Podróży „Junior” w Białymstoku zaprasza do zwiedzenia Katynia – miejsca kaźni w 1940 roku kilku tysięcy polskich oficerów.  Proponujemy także krótki pobyt na miejscu katastrofy samolotu prezydenckiego. Przedstawiamy poniżej kilka wariantów wycieczek do Katynia i Smoleńska.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wszystkie przedstawione poniżej programy mogą być na życzenie klienta modyfikowane. Kalkulację wybranej imprezy przesyłamy w ciągu kilku dni od daty wysłania zapytania. Zapewniamy pełną obsługę wizową w placówkach dyplomatycznych Republiki Białoruś oraz Federacji Rosyjskiej.

Wycieczka Katyń – Smoleńsk ( 3 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd z Białegostoku* w godzinach porannych, przejazd non stop do hotelu przy granicy białorusko-rosyjskiej, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wyjazd do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku, zwiedzanie. Przejazd do Smoleńska, krótki pobyt na miejscu katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego.  Zwiedzanie Smoleńska z polskojęzycznym przewodnikiem.Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd non stop do Polski, obiadokolacja po trasie.

Świadczenia:
2 noclegi, 3 obiadokolacje, 2 śniadania, usługi przewodnickie w  Smoleńsku, opieka licencjonowanego pilota, koszt wiz rosyjskich oraz białoruskich, obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne.

UWAGA: W przypadku wyjazdu z innych miejsc w Polsce godzina wyjazdu ustalana jest indywidualnie.

Proponujemy także noclegi tranzytowe przy granicy polsko-białoruskiej lub na Białorusi.

Wycieczka: Grodno – Orsza – Smoleńsk – Katyń ( 4 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach porannych, odebranie pilota w Białymstoku, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem: XVII-wieczny kościół jezuitów św. Franciszka Ksawerego – obecnie katedra grodzieńska, kościół sióstr Brygidek, zamek Stefana Batorego, Muzeum  i pomnik Elizy Orzeszkowej.
Obiadokolacja, nocleg w hotelu

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd non stop do Orszy w pobliżu granicy białorusko-rosyjskiej, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

III dzień:
Śniadanie, wyjazd do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku, zwiedzanie Smoleńska z polskojęzycznym przewodnikiem, powrót do Orszy, obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd non stop do Polski, obiadokolacja po trasie.

Świadczenia:
3 noclegi, 4 obiadokolacje, 3 śniadania, obiad, usługi przewodnickie w Grodnie i Smoleńsku, opieka licencjonowanego pilota, koszt wiz rosyjskich oraz białoruskich, obsługa wizowa,  ubezpieczenie NNW i KL,  utrzymanie 2 kierowców i pilota.

Wycieczka: Grodno – Orsza – Smoleńsk – Katyń – Nieśwież – Brześć ( 5 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach porannych, odebranie pilota w Białymstoku, przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem: XVII-wieczny kościół jezuitów św. Franciszka Ksawerego – obecnie katedra grodzieńska, kościół sióstr Brygidek, zamek Stefana Batorego, Muzeum  i pomnik Elizy Orzeszkowej.Obiadokolacja, nocleg

II dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd non stop do Orszy w pobliżu granicy białorusko-rosyjskiej,zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

III dzień:
Śniadanie, wyjazd do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku, zwiedzanie Smoleńska z polskojęzycznym przewodnikiem.Obiadokolacja, nocleg

IV dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Nieświeża, zwiedzanie: zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( w 2005r. wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła – „Sierotki” z grobami rodziny Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz. Przejazd do Brześcia, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

V dzień:
Śniadanie,  zwiedzanie Brześcia z przewodnikiem – twierdza brzeska i inne zabytki, obiad, przekroczenie granicy przez przejście graniczne Brześć – Terespol.

Świadczenia:
4 noclegi, 4 obiadokolacje, 4 śniadania, obiad, usługi przewodnickie w Grodnie, Brześciu, Nieświeżu i Smoleńsku, opieka licencjonowanego pilota, koszt wiz rosyjskich oraz białoruskich, obsługa  wizowa, ubezpieczenie NNW i KL,  utrzymanie 2 kierowców i pilota.

Wycieczka: Katyń – Smoleńsk – Witebsk – Wilno – Troki ( 5 dni )

Proponowany program wycieczki

I dzień:
Wyjazd z Białegostoku* w godzinach porannych, przyjazd non stop do Orszy w pobliżu granicy białorusko-rosyjskiej, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

II dzień:
Śniadanie,  wyjazd na całodzienną wycieczkę do Katynia na miejsce rozstrzelania polskich oficerów w 1940 roku, zwiedzanie Smoleńska z polskojęzycznym przewodnikiem, przejazd do Witebska, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

III dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd non stop do Wilna. Przyjazd do Wilna w godzinach popołudniowych,   zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, wieczorny spacer po starówce wileńskiej.

IV dzień:
Śniadanie, całodzienne zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Teresy z kaplicą Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie, Zaułek Literacki z muzeum i pomnikiem A. Mickiewicza, Kościół Św. Anny, Katedra   Wileńska, Pomnik Gedymina, kościół św. Kazimierza i inne zabytki Starówki Wileńskiej,  Obiadokolacja, nocleg

V dzień:
Śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd do Trok, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich, ulica   Karaimów z charakterystyczną zabudową, świątynia karaimska, Rejs statkiem po jeziorze Galwe, Obiad, Wyjazd do Polski

Świadczenia:
4 noclegi, 4 obiadokolacje, 4 śniadania, obiad, usługi przewodnickie w Smoleńsku,Wilnie i Trokach, opieka licencjonowanego pilota, koszt wiz rosyjskich oraz 2-krotnych białoruskich, pełna obsługa wizowa, ubezpieczenie NNW i KL,  utrzymanie 2 kierowców i pilota oraz koszty wiz w/w osób.

W przypadku wyjazdu z innych miejsc w Polsce godzina wyjazdu ustalana jest indywidualnie. Proponujemy także noclegi tranzytowe przy granicy polsko-białoruskiej lub na Białorusi.

Na wyjazdy do Katynia i Smoleńska zapraszamy również osoby indywidualne i małe grupy zorganizowane.

Zapewniamy:

  • transport mikrobusami z Polski i z Białorusi na trasie do Katynia
  • rezerwację hoteli w Smoleńsku, Witebsku i Orszy
  • odbiór z pociągu na dworcu kolejowym w Smoleńsku, transporty lokalne, usługi przewodnickie
  • białoruską i rosyjską obsługę wizową
  • opiekę pilota i przewodników
  • ubezpieczenie NNW i KL