ZAMEK W LIDZE

Lida to drugie co do wielkości miasto obwodu Grodzieńskiego . Nazwa miejscowości pochodzi od litewskiego słowa lida, oznaczającego trzebież.  Dzieje miasta są ściśle związane z zamkiem w Lidzie.
Zamek  zbudowany z kamienia i cegły został wzniesiony przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina w XIX wieku. Potężna warownia miała ściany grubości do 2 metrów i wysokości do 12 metrów.  Zamek był centrum wielu wydarzeń historycznych,  to tu w 1422 roku król Polski Władysław Jagiełło świętował swoje zaślubiny z Zofią Holszańską. Zamek został częściowo zburzony w 1659 roku po walkach z wojskami carskimi a potem szwedzkimi.  Największe zniszczenia zamku miały miejsce w 1794 roku podczas powstania kościuszkowskiego. Obecnie Zamek został w znacznej części odbudowany i jest największą atrakcją turystyczną Lidy. Corocznie odbywa się w nim Międzynarodowy Festiwal Kultury Średniowiecza oraz szereg innych imprez związanych z historią tego miejsca. W zabytkowych murach zamku można obejrzeć historyczną inscenizację wesela króla Władysława Jagiełło z Zofią Holszańską.