ZAMEK W MIRZE

ZAMEK W MIRZE
Budowę zamku rozpoczął pod koniec wieku XV w stylu gotyckim starosta brzeski i kowieński Jerzy Illinicz. Na początku XVI w. były to tylko mury obwodowe, baszty i nieistniejący dziś budynek jednopiętrowy w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca. Pierwotne ściany miały u podstawy grubość 3 m i do 13 m wysokości. W połowie XVI w. powstał parterowy, podpiwniczony budynek wzdłuż murów północnych i wschodnich. ). Wnuk  Jerzego Illinicza przekazał zamek w testamencie Mikołajowi Krzysztofowi Radziwiłłowi “Sierotce” który przebudował go w stylu renesansowym. Istniejący budynek został podwyższony do trzech kondygnacji i zmienił charakter z obronnego na pałacowy. Zamurowano strzelnice, przebito okna i przekształcono średniowieczne korony murów. W pierwszej połowie XVII wieku zamek otoczono bastionowymi fortyfikacjami ziemnymi. Obszar o powierzchni 25 ha, otaczający zamek został zaadaptowany na park.
Zamek był niszczony przez Szwedów w 1655 i 1706 r. Odbudowany stał się rezydencją m.in. wojewody wileńskiego Karola Stanisława Radziwiłła  ( znanego bardziej jako ”Panie Kochanku” ), który słynął z wystawnych uczt.
Zamek został znacznie uszkodzony w czasie walk polsko-rosyjskich w 1794 r. W epoce napoleońskiej został spalony i częściowo wysadzony w powietrze. Po śmierci Dominika Radziwiłła zamek oddzielono od ordynacji nieświeskiej i przekazano jako wiano jego córce Stefanii, która poślubiła Ludwika zu Sayn Wittgenstein-Berleburg. Od ich wnuka Maurycego, zamek kupił  Mikołaj Światopełk-Mirski. Budowla została ponownie odnowiona i zamieszkana. Rodzina Świętopełk-Mirskich była właścicielami zespołu obiektów do 1939 r. Od 1991 r. w zespole zamkowym prowadzone są prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne. Zamek w Mirze uznano za obiekt światowego Dziedzictwa UNESCO. W parku, nad brzegiem stawu stoi oryginalna modernistyczna prawosławna kaplica grobowa Światopełk-Mirskich. Nieopodal gotycko-renesansowy kościół św. Mikołaja. Mirski zamek miał stanowić pierwowzór zamku Horeszków w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.  Obecnie w Zamku znajduje się Muzeum, hotel  oraz restauracja.