BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Biebrzański Park Narodowy powstał w 1993r . Pod względem powierzchni jest on największy w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje dolinę Biebrzy od okolic Lipska aż do ujścia Biebrzy do rzeki Narew.

Swoim zasięgiem obejmuje dolinę Biebrzy od okolic Lipska aż do ujścia Biebrzy do rzeki Narew. Dominującym elementem krainy Biebrzy są rozległe torfowiska z mozaiką wód, szuwarów, turzycowisk, zakrzaczeń i enklaw leśnych. Różnorodność siedlisk i zbiorowisk roślinnych stwarza na Bagnach Biebrzańskich doskonałe warunki dla egzystencji setek gatunków świata zwierzęcego. Jest to królestwo ptaków i łosi. Symbolem parku jest batalion.

Trasa 1: TROPAMI ZWIERZĄT W BIEBRZAŃSKIM PN
Czas trwania wycieczki – ok. 8 godzin
W programie:
• wyjazd z Białegostoku • przyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego: – „Czyj to trop” praktyczna nauka oznaczania tropów – „Dokąd poszło zwierzę” łamigłówka – „Czy łatwo poruszać się na czterech nogach” – zabawa – „Zabrać trop na pamiątkę” odlewanie tropów z gipsu • ognisko z kiełbaskami • powrót do Białegostoku
Świadczenia: przejazd autokarem, pomoce dydaktyczne i materiały na warsztaty, ognisko z kiełbaskami, ubezpieczenie NNW, opieka 2 przewodników

Trasa 2: W KRAINIE BIEBRZY
Czas trwania wycieczki – ok. 8 godzin
W programie:
• wyjazd z Białegostoku • przyjazd do Osowca- „W klimacie Carskiej Twierdzy” podziemne wędrówki po Twierdzy Osowiec – „W świecie owadożernej rosiczki” wycieczka na torfowisko wysokie- „Tropem Bobra” wizyta w najbardziej imponujących „królestwach bobrowych” • ognisko z kiełbaskami • powrót do Białegostoku
Świadczenia: przejazd autokarem, bilety wstępu do twierdzy i BPN, ognisko z kiełbaskami, ubezpieczenie NNW, przewodnictwo.