PODLASIE W PIGUŁCE

Podlasie to pograniczny region od rzeki Bug po Augustów i Ziemię Łomżyńską. Jest to teren na którym od wieków ścierały się wpływy różnych państw i kultur.

Główną atrakcją województwa jest oprócz jego historii, bogactwo przyrodnicze – 4 Parki Narodowe oraz liczne Parki Krajobrazowe i rezerwaty przyrody np. Zespół Parków Krajobrazowych Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy. Obecnie teren województwa podlaskiego swym zasięgiem obejmuje również Augustów, Suwalszczyznę i Ziemię Łomżyńską. Mieszkają tutaj od pokoleń obok siebie ludzie różnych wyznań i narodowości. Wycieczki objazdowe pozwolą Państwu przybliżyć tą krainę.

SZCZEGÓŁY WYCIECZEK:

Trasa PP 1: Ślady historii

Czas trwania wycieczki – ok 10 godzin.

W programie:

• wyjazd z Białegostoku, • przyjazd do Ciechanowca – Skansen i Muzeum Rolnictwa – wstęp, • przejazd do Zuzeli –Muzeum Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, • przejazd do Suraża – wizyta w prywatnym Muzeum Archeologicznym, • ognisko z kiełbaskami, • wejście na Górę Zamkową nad Narwią, • powrót do Białegostoku

Świadczenia: przejazd autokarem, przewodnictwo, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW. ognisko z kiełbaskami,

Trasa PP 2: Drohiczyn – Mielnik - Grabarka – Puszcza Białowieska ( 2 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Drohiczyna, zwiedzanie: Góra Zamkowa, kościół i kolegium Jezuitów, klasztor Franciszkanów i Benedyktynek, • przyjazd do Mielnika, zwiedzanie: góra zamkowa, kopalnia kredy, • ognisko z kiełbaskami, • przyjazd na Grabarkę, zwiedzanie prawosławnego sanktuarium: wzgórze pątników, rekonstrukcja zabytkowej cerkwi, cudowne Ľródełko, • przejazd do Białowieży, • zakwaterowanie, obiadokolacja

2 dzień

• śniadanie, • zwiedzanie z przewodnikiem Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne /nowoczesna prezentacja multimedialna, wieża widokowa, wystawy czasowe/, • Rezerwat Pokazowy Żubrów, • przejście trasą turystyczną po Puszczy Białowieskiej, • obiad, wyjazd z Białowieży .

Świadczenia: nocleg , obiadokolacja, obiad, śniadanie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.

Trasa PP 3: Tykocin – Choroszcz - Białystok - Supraśl - Szlak tatarski ( 2 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Tykocina, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: muzeum w dawnej synagodze – wstęp, rynek – na placu stoi pomnik S. Czarnieckiego, kościół Świętej Trójcy, • przejazd do Choroszczy, zwiedzanie: Letniej Rezydencji Branickich – Muzeum Wnętrz Pałacowych – wstęp, park krajobrazowy – którego osie stanowią krzyżujące się kanały • zwiedzanie Białegostoku: Park i Pałac Branickich, Pałacyk Gościnny, stary kościół farny, cekhauz, ratusz, dom Św. Marcina, • zakwaterowanie, obiadokolacja

2 dzień

• śniadanie, • zwiedzanie Supraśla z przewodnikiem: Prawosławny Monastyr Męski, Pałac Bucholtzów, Domy Tkaczy, Dworek Zachertów, • przejazd do Bohonik, zwiedzanie – meczet i mizar, • przejazd do Sokółki, zwiedzanie – Muzeum Ziemi Sokólskiej – wstęp, • przejazd do Czarnej Wsi Kościelnej – wizyta w zakładzie garncarskim możliwość zakupu pamiątek , • ognisko z kiełbaskami, wyjazd

Świadczenia: nocleg , obiadokolacja, ognisko z kiełbaskami, śniadanie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.

Trasa PP 4: Narwiański PN – Europejska Wieś Bociania -Tykocin - Biebrzański PN ( 2 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Kurowa, zwiedzanie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego /ekspozycje, wieża widokowa/, • piesza wycieczka szlakiem turystycznym po kładce, • punkt widokowy – obserwacja życia ptaków, • ognisko z kiełbaskami • przyjazd do Tykocina, zwiedzanie: muzeum w dawnej synagodze – wstęp, rynek – na placu stoi pomnik S. Czarnieckiego, kościół Świętej Trójcy, • wizyta w dworku szlacheckim w Pentowie, na terenie którego znajduje się największe na Podlasiu skupisko gniazd bocianich, • obserwacja życia bocianów, • obserwacja przyrody w starorzeczach Narwi, • zakwaterowanie, obiadokolacja,

2 dzień

• śniadanie, przyjazd do Osowca, zwiedzanie: „W klimacie Carskiej Twierdzy” – podziemne wędrówki po Twierdzy Osowiec, „W świecie owadożernej rosiczki” – wycieczka na torfowisko wysokie, „Tropem Bobra” – wizyta w najbardziej imponujących „królestwach bobrowych”, • ognisko z kiełbaskami, wyjazd

Świadczenia: nocleg , obiadokolacja, ognisko z kiełbaskami, śniadanie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.

Trasa PP 5: Poznajemy Suwalszczyznę ( 2 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Dowspudy, zwiedzanie: portyk wjazdowy i park pałacu Paca • Suwałki, zwiedzanie miasta, Muzeum M. Konopnickiej – wstęp, • Krzywe, zwiedzanie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, muzeum-wstęp, • przejście ścieżką dydaktyczną Wigierskiego PN • Wigry, zwiedzanie: zespół klasztorny Pokamedulski, • zakwaterowanie, obiadokolacja,

2 dzień

• śniadanie, • Sejny, zwiedzanie najciekawszych zabytków miasta, • Puńsk, zwiedzanie stolicy polskich Litwinów, Muzeum Etnograficzne-wstęp, • Góra Cisowa – punkt widokowy, • Smolniki – punkt widokowy, • Stańczyki – „Polski wiadukt”, • Kruszki – rezerwat „Turtul”, • obiad, wyjazd

Świadczenia: transport autokarem, nocleg , obiadokolacja, obiad, śniadanie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, pilot, usługi przewodnickie.

Trasa PP 6: Poznajemy Suwalszczyznę ( 2 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Augustowa, zwiedzanie miasta, Muzeum Etnograficzne Ziemi Augustowskiej-wstęp, • Studzieniczna – zwiedzanie sanktuarium, • rejs statkiem (1,5 godz.) • przyjazd do Dowspudy, zwiedzanie: portyk wjazdowy i park pałacu Paca, • Suwałki, zwiedzanie miasta, Muzeum M. Konopnickiej – wstęp, • zakwaterowanie, obiadokolacja,

2 dzień

• śniadanie, • Krzywe, zwiedzanie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, muzeum-wstęp, • przejście ścieżką dydaktyczną Wigierskiego PN • Wigry, zwiedzanie: zespół klasztorny Pokamedulski, • obiad, wyjazd

Świadczenia: nocleg , obiadokolacja, obiad, śniadanie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, pilot, usługi przewodnickie.

Trasa PP 7: Drohiczyn – Mielnik - Grabarka – Puszcza Białowieska – szlak tatarski - Supraśl ( 3 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Drohiczyna, zwiedzanie: Góra Zamkowa, kościół i kolegium Jezuitów, klasztor Franciszkanów i Benedyktynek, • przyjazd do Mielnika, zwiedzanie: góra zamkowa, kopalnia kredy, • ognisko z kiełbaskami, • przyjazd na Grabarkę, zwiedzanie prawosławnego sanktuarium: wzgórze pątników, rekonstrukcja zabytkowej cerkwi, cudowne Ľródełko, • przejazd do Białowieży, • zakwaterowanie, obiadokolacja

2 dzień

• śniadanie, • zwiedzanie z przewodnikiem Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne /nowoczesna prezentacja multimedialna, wieża widokowa, wystawy czasowe/, • Rezerwat Pokazowy Żubrów, • przejście trasą turystyczną po Puszczy Białowieskiej, • obiadokolacja

3 dzień

• śniadanie, • wyjazd z Białowieży, • przejazd do Kruszynian, zwiedzanie: meczet i mizar, • przejazd do Krynek, zwiedzanie: synagoga, kirkut, • ognisko z kiełbaskami, • przyjazd do Supraśla, zwiedzanie z przewodnikiem: Prawosławny Monastyr Męski, Pałac Bucholtzów, Domy Tkaczy, Dworek Zachertów, • wyjazd z Supraśla

Świadczenia: 2 noclegi , 2 obiadokolacje, ognisko z kiełbaskami, 2 śniadania, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.

Trasa PP 8: Tykocin – Choroszcz - Białystok - Supraśl - Szlak tatarski – Puszcza Białowieska ( 3 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Tykocina, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie: muzeum w dawnej synagodze – wstęp, rynek – na placu stoi pomnik S. Czarnieckiego, kościół Świętej Trójcy, • przejazd do Choroszczy, zwiedzanie: Letniej Rezydencji Branickich – Muzeum Wnętrz Pałacowych – wstęp, park krajobrazowy – którego osie stanowią krzyżujące się kanały • zwiedzanie Białegostoku: Park i Pałac Branickich, Pałacyk Gościnny, stary kościół farny, cekhauz, ratusz, dom Św. Marcina, • zakwaterowanie, obiadokolacja

2 dzień

• śniadanie, • zwiedzanie Supraśla z przewodnikiem: Prawosławny Monastyr Męski, Pałac Bucholtzów, Domy Tkaczy, Dworek Zachertów, • przejazd do Krynek, zwiedzanie: synagoga, kirkut, • przejazd do Kruszynian, zwiedzanie: meczet i mizar, • obiadokolacja

3 dzień

&• śniadanie, • zwiedzanie z przewodnikiem Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne /nowoczesna prezentacja multimedialna, wieża widokowa, wystawy czasowe/, • Rezerwat Pokazowy Żubrów, • przejście trasą turystyczną po Puszczy Białowieskiej, • obiad, wyjazd

Świadczenia: 2 noclegi , 2 obiadokolacje, obiad, 2 śniadania, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.

Trasa PP 9: Narwiański PN – Europejska Wieś Bociania - Tykocin - Biebrzański PN – Białowieski PN ( 3 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Kurowa, zwiedzanie siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego /ekspozycje, wieża widokowa/, • piesza wycieczka szlakiem turystycznym po kładce, • punkt widokowy – obserwacja życia ptaków, • ognisko z kiełbaskami • przyjazd do Tykocina, zwiedzanie: muzeum w dawnej synagodze – wstęp, rynek – na placu stoi pomnik S. Czarnieckiego, kościół Świętej Trójcy, Muzeum Narwi – zwiedzanie ekspozycji, Park linowy, • rejs katamaranem, • wizyta w dworku szlacheckim w Pentowie, na terenie którego znajduje się największe na Podlasiu skupisko gniazd bocianich, • obserwacja życia bocianów, • obserwacja przyrody w starorzeczach Narwi, • zakwaterowanie, obiadokolacja,

2 dzień

• śniadanie, przyjazd do Osowca, zwiedzanie: „W klimacie Carskiej Twierdzy” – podziemne wędrówki po Twierdzy Osowiec, „W świecie owadożernej rosiczki” – wycieczka na torfowisko wysokie, „Tropem Bobra” – wizyta w najbardziej imponujących „królestwach bobrowych”, • ognisko z kiełbaskami, wyjazd

3 dzień

• śniadanie, • zwiedzanie z przewodnikiem Białowieży: Park Pałacowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne /nowoczesna prezentacja multimedialna, wieża widokowa, wystawy czasowe/, • Rezerwat Pokazowy Żubrów, • przejście trasą turystyczną po Puszczy Białowieskiej, • obiad, wyjazd

Świadczenia: 2 noclegi , 2 obiadokolacje, obiad, 2 śniadania, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.

Trasa PP 10: Poznajemy Suwalszczyznę ( 3 dni )

W programie:

1 dzień

• przyjazd do Augustowa, zwiedzanie miasta, Muzeum Etnograficzne Ziemi Augustowskiej-wstęp, • Studzieniczna – zwiedzanie sanktuarium, • rejs statkiem (1,5 godz.) • przyjazd do Dowspudy, zwiedzanie: portyk wjazdowy i park pałacu Paca, • Suwałki, zwiedzanie miasta, Muzeum M. Konopnickiej – wstęp, • zakwaterowanie, obiadokolacja,

2 dzień

• śniadanie, • Krzywe, zwiedzanie siedziby Wigierskiego Parku Narodowego, muzeum-wstęp, • przejście ścieżką dydaktyczną Wigierskiego PN • Wigry, zwiedzanie: zespół klasztorny Pokamedulski, • Sejny, zwiedzanie najciekawszych zabytków miasta, • Puńsk, zwiedzanie stolicy polskich Litwinów, Muzeum Etnograficzne-wstęp, • obiadokolacja,

3 dzień

• śniadanie, • Góra Cisowa – punkt widokowy, • Smolniki – punkt widokowy, • Stańczyki – „Polski wiadukt”, • Kruszki – rezerwat „Turtul”, • obiad, wyjazd

Świadczenia: 2 noclegi , 2 obiadokolacje, obiad, 2 śniadania, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, usługi przewodnickie.