SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ NAREWKA

Narewka rzeka nizinna, płynie przez teren Puszczy Białowieskiej, zwarty kompleks leśny towarzyszy jej na całym odcinku z lewej strony, jednak z reguły otaczają ją łąki. Na wielu odcinkach zachowała naturalny charakter, świadczą o tym meandry, starorzecza oraz jej bogata fauna i flora. Spływy realizowane są 2-osobowymi kajakami, wyposażonymi w kapoki, wiosła, wygodne siedziska oraz pod opieką ratowników.

W programie:

✓ wyjazd

✓ Przyjazd do Narewki

✓ Zapoznanie z trasą i zasadami bezpieczeństwa na spływie.

Spływ kajakowy malowniczą, meandrującą rzeką Narewka na trasie:

Narewka – Lewkowo Stare ok. 10,6 km, (czas spływu ok 3h)

Lub

Narewka – Gramotne ok. 16 km, (czas spływu ok. 4-5h).

Narewka jest spokojną rzeką która płynie wśród łąk i pól obrzeży Puszczy Białowieskiej.


✓ powrót