W KRAINIE SUWALSKICH PAGÓRKÓW I JEZIOR

W programie:

✓ wyjazd

Dolina Czarnej Hańczy – spacer ścieżką poznawczą, Stara Hańcza – ruiny, park i plaża nad jeziorem.

Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce, ciągnie się środkiem doliny pośród wydłużonych pagórków, które stanowią oz turtulski.

Głazowisko Bachanowo – geologiczno-krajobrazowy rezerwat przyrody pokryty dużą ilością głazów narzutowych,

Smolniki – najpiękniejszy punkt widokowy Suwalszczyzny ukazujący naturalne uformowanie terenu oraz jeziora – wstęp.

Stańczyki – zabytkowe wiadukty nieczynnej już linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy, zwane Akweduktami Puszczy Romnickiej.

Góra Cisowa – zwana także z racji wyglądu Suwalską Fudżijamą, wzniesienie przypominające krater wulkanu – punkt widokowy.

✓ powrót