WILNO – TROKI (2 dni)

W programie:

I dzień
✓ wyjazd

✓ Wilno – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Muzeum i Pomnik A. Mickiewicza,
Katedra Wileńska,
Zabytki Starówki Wileńskiej,
Uniwersytet Wileński – cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
✓ zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

II dzień
✓ śniadanie

✓ cd. zwiedzania z przewodnikiem:

Cmentarz na Rossie (znajduje się tu grób Matki i Serce Marszałka J. Piłsudskiego),
Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu,
Wzgórze Trzech Krzyży,
✓Troki – zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich, Uliczka Karaimska
✓ obiad

✓ powrót