WIOSKA INDIAŃSKA W SUPRAŚLU

W programie:

✓Zajęcia odbywają się w Wiosce Indiańskiej w Supraślu /3h/:

– opowieści o Indianach,

– zwiedzanie muzeum indiańskiego i jurty mongolskiej,

– indiańskie gry i zabawy oraz malowanie twarzy,

– poszukiwanie złota, strzelanie z łuku, rzucanie lassem,

– karmienie i głaskanie alpak,

– spotkanie z szopem praczem i skunksem,

– na zakończenie wizyty ognisko.