Wycieczka Troki – Wilno – Nowogródek – Grodno (4 dni)


I dzień
Przyjazd do Trok, zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich – wstęp, przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu w Wilnie **/***. Obiadokolacja, czas wolny.

II dzień
Śniadanie, zwiedzanie Wilna z przewodnikiem ( Ostra Brama, Wzgórze III Krzyży, cmentarz na Rossie, kościół św. Piotra i Pawła, kościół .św. Anny, Starówka Wileńska, Uniwersytet Wileński – wstęp, Muzeum A. Mickiewicza – wstęp), obiadokolacja,

III dzień
Śniadanie, wyjazd z hotelu, przekroczenie granicy litewsko-białoruskiej, przyjazd do Nowogródka, zwiedzanie: muzeum A. Mickiewicza, góra Mendoga, średniowieczny zamek, kopiec A. Mickiewicza, kościół farny, przyjazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu **, obiadokolacja, czas wolny

IV dzień
Śniadanie, zwiedzanie Grodna: Muzeum i pomnik E. Orzeszkowej, cmentarz i grób Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, kościół farny, wyjazd do Polski, przekroczenie granicy białorusko-polskiej, obiad w Białymstoku, wyjazd

Świadczenia: dwa noclegi w Wilnie /hotele **/*** pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami/, nocleg w hotelu w Grodnie, 3 obiadokolacje, obiad, 3 śniadania, ubezpieczenie NNW i KL, usługi przewodnickie, wiza na Białoruś, opieka licencjonowanego pilota, transport autokarem*, bilety wstępu**.

(*) – w zależności od uzgodnień transport autokarem zabezpiecza BP „JUNIOR” s.c. lub zamawiający

(**) – w zależności od uzgodnień bilety wstępu opłaca BP „JUNIOR” s.c. lub zamawiający