Atrakcje turystyczne

Podstawowe informacje o Białorusi
Republika Białoruś położona jest w Europie Wschodniej. Powierzchnia kraju wynosi 207,6 tys. km², a łączna długość granic 2969 km. Białoruś graniczy z dwoma krajami WNP: Rosją (990 km) i Ukrainą (975 km) oraz z trzema krajami Unii Europejskiej: Litwą (462 km), Łotwą (143 km) i Polską (418 km).Położona w zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, Białoruś nie posiada terenów górzystych. Przeważającą część kraju (70 %) stanowią niziny o średniej wysokości 160 – 200 m n.p.m., a najwyższym wzniesieniem jest Góra Dzierżyńskiego o wysokości 345 m (na Wzniesieniach Mińskich). Najniżej położonym terenem jest dolina Niemna w okolicach Grodna (80 – 90 m n.p.m.). Na południu, ok. 20 % powierzchni kraju zajmują rozległe tereny bagienne i torfowiska (Polesie). Najdłuższymi rzekami są: Dniepr (700 km na terenie Białorusi), Berezyna (613 km), Prypeć (495 km), Soż (493 km), Niemen (459 km), Pticz (421 km), Dźwina (380 km). Spośród 11 tysięcy jezior znajdujących się na terenie Białorusi największe jest jezioro Narocz o powierzchni 79,6 km², najgłębsze jest jezioro Długie (53,7 m). Lasy na Białorusi zajmują około 30 % powierzchni kraju. Jednym z największych kompleksów leśnych jest położona na granicy z Polską Puszcza Białowieska, której większa część (880 km2) należy do Białorusi. Klimat jest umiarkowanie kontynentalny. Średnia temperatura w styczniu waha się od -4° C na północnym zachodzie do -8° C na północnym wschodzie, a w lipcu od 17° C na północy do 19° C na południu.

Ludność – ok. 9.5 miliona osób. Przeważająca liczba ludności (71,5 %) mieszka w miastach. Stolicą kraju jest Mińsk liczący 1829 tys. mieszkańców (w 2009 roku). Miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców to: Homel (499 tys.), Mohylew (372 tys.), Witebsk (356 tys.), Grodno (338 tys.), Brześć (318 tys.), Bobrujsk (219 tys.), Baranowicze (169 tys.), Borysów (150 tys.), Orsza (139 tys.), Pińsk (131 tys.), Mozyrz (112 tys.), Nowopołock (107 tys.) i Soligorsk (101 tysięcy).
Białoruś zamieszkiwana jest przez ponad 130 narodowości. Białorusini stanowią 81,2 % populacji. Najliczniejsze mniejszości narodowościowe to: Rosjanie (11,4 %), Polacy (3,9 %), Ukraińcy (2,4 %), Żydzi (0,3 %); pozostałe narodowości stanowią 0,8 %. Liczba Polaków mieszkających na Białorusi szacowana jest na 396 tys., z największymi skupiskami na Grodzieńszczyźnie (70 %) i w samym Grodnie, gdzie 30 % ludności stanowią Polacy.

Podział administracyjny
Białoruś podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadającym polskim województwom) : brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk. Obwody podzielone są na 118 rejonów wiejskich.

Używane języki
Od 1940 roku do grudnia 1991 roku językiem urzędowym na terenie Białorusi był język rosyjski. Od 1991 roku, oprócz rosyjskiego, oficjalnym językiem urzędowym jest białoruski, uważany za język ojczysty przez 66 % mieszkańców. W powszechnym użyciu oraz w kontaktach handlowych używany jest przede wszystkim język rosyjski. W handlu zagranicznym używany jest również angielski.

Waluta, rachunki bankowe
Oficjalnym środkiem płatniczym na Białorusi jest rubel białoruski (BYR).
Orientacyjny kurs wymiany rubla:
1 USD = OK. 1,9 BYR
1 EUR = OK. 2,1 BYR
1 PLN = OK. 0,5 BYR

Czas.
Na Białorusi obowiązuje czas wschodnioeuropejski, tzn. jeśli w Polsce jest np. godzina 9:00, to na Białorusi jest godzina 11:00.

Telefon.
Frefiks na Białoruś – + 375

Największe atrakcje turystyczne Białorusi: